«Правничий вісник Університету «КРОК» №30

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки, Психологія
 • Спеціальність: Психологія, Правознавство
 • № комплекту: Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №30 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 218
 • ISBN: ISBN 2312-7686
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 30. – К., 2018. – 218 с.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 • А.Й. Француз, М.М. Корінний
  Теоретико-правові дослідження місця та ролі праболгар в етногенезі середньовічної української народності, становленні її державності, права, мови та культури (ІV–ХІ ст.). Частина ІІ
 • A. Frantsuz, I. Balykin
  Problems of protection of the rights of the child in the conditions of ATO
 • A. Frantsuz, M. Liashchenko
  Countering Corruption: The Experience of the United Arab (part 1)
 • Д.І. Ткач
  Становлення Конституційного суду в Угорщині (частина друга)
 • В.Б. Скоморовський, В.Б. Гдичинський
  Загальнотеоретичний контекст поняття «правові парадигми»
 • Т.А. Француз-Яковець
  Роль і місце парламенту в державно-правовому процесі України та Республіки Білорусь
 • Л.І. Баликіна-Галанець
  Опозиція – невід’ємна частина демократичної держави
 • М.В. Григорчук
  Теоретико-правові засади досудового врегулювання господарських спорів
 • О.В. Кривов’яз
  Проблемні питання здійснення представництва в судах органів державної влади
 • В.Я. Дуда, М.П. Климчук
  Нормативне забезпечення судово-експертної діяльності
 • І.В. Тарасова
  Актуальні питання вдосконалення правового механізму захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності в сфері освіти
 • О.І. Дермановський
  Уряди Угорщини та конституційне правосуддя на початку 1990-х років (перша частина)
 • Г.О. Замікула
  Конституційні реформи в Турецькій Республіці в ХХІ столітті
 • С.О. Теллiс
  Інститут президентства в Україні 1991-2014 р.: історично-правові аспекти, суб’єктивні чинники та їх наслідки (частина 1)
 • І.Г. Француз
  Примусове виконання судових рішень в Україні: питання методології
 • Я.В. Бардашевич
  Правовое регулирование борьбы с табакокурением: опыт Республики Беларусь и дальнего зарубежья

РОЗДІЛ 2.ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 • А.Й. Француз, К.О. Савчук
  Ліцензування господарської діяльності (господарсько-правовий аспект)
 • В.В. Корольова, Д.В. Ример
  Стандарти – це мова, що об’єднує. Чи так це насправді?
 • В.Ю. Горєлова
  Значення юридичної клініки для формування юристів нової генерації

РОЗДІЛ 3. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • О.В. Мазур
  Неприпустимість провокації злочину в діяльності правоохоронних органів
 • М.С. Міщук
  Законопроекти про кримінальну відповідальність народних депутатів України за неособисте голосування на засіданнях Верховної Ради: перспективи їх реалізації
 • І.В. Леоненко
  Криміналістичне забезпечення доказування при розслідуванні злочинів

РОЗДІЛ 4. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • І.В. Сингаївська, К.О. Даренська
  Особливості терапевтичної роботи з посттравматичними проблемами методом казкотерапії
 • Т.М. Малкова
  Управлінська діяльність: засоби психологічного впливу
 • Т.О. Гальцева
  Тренінг як технологія підвищення навчальної самоефективності працівників бізнес-структур
 • О.В. Стогний
  Слово против хаоса: вербальные практики в работе с бессознательным
 • Н.А. Гура
  Переривання кар’єри: поведінковий патерн у структурі професійної мобільності особистості

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами