«Правничий вісник Університету «КРОК» №33

 • Рік:
 • Категорія: Журнали
 • Дисципліна: Юридичні науки, Психологія
 • Спеціальність: Психологія, Правознавство
 • № комплекту: Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №33 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ: Юридичний факультет
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 234
 • ISBN: ISBN 2312-7686
 • УДК: УДК 34(06)
 • ISBD: Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 33. – К., 2018. – 234 с.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦІПАЛЬНЕ ПРАВО. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

 • А.Й. Француз, І.В. Саламахіна
  Захист прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні. Теоретико-правові аспекти даної проблематики
 • В.В. Корольова, Є.О. Кочутенко
  Шляхи формування правосвідомості дитини
 • В.Б. Скоромовський, О.В. Лисенко
  Механізм реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні: досвід зарубіжних країн
 • Д.І. Ткач, С.О. Теллiс
  Порівняльний аналіз інститутів президентства Угорщини та України: політико-правовий аспект, суб’єктивні чинники та їх наслідки
 • Т.В. Гуменюк
  Захист прав українського народу в парламентській діяльності Кирила Трильовського
 • А.В. Шевцова
  Співвідношення природного права та позитивного в домодерній українській правовій традиції домодерної епохи
 • А.О. Сімоненко
  Формування інституту адвокатури в СРСР (на етапі становлення союзної держави
 • К.А. Бабенко
  Рецензія на монографію Француз-Яковець Т.А. «Конституційні основи бікамералізму в сучасних державах Європи: порівняльний аспект»

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

 • Р.Б. Шишка
  Грошові зобов’язання в праві України
 • М.В. Григорчук, Ю.А. Зайцева
  Особливості припинення договору найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (їх частин)
 • О.В. Двірська
  Методи медичного права
 • І.І. Світлак, І.В. Скірський
  Окремі питання співвідношення цивільно-правового та державного примусу

РОЗДІЛ 3. ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

 • С.В. Сарана, П.П. Нога
  Система державного контролю якості лікарських засобів в Україні
 • І.М. Доляновська, В.В. Атаманчук
  Нормативно-правове регулювання адміністративно-правового захисту безпритульних дітей
 • І.М. Доляновська, А.Ю. Мацик
  Напрями державного захисту прав дітей, які належать до найуразливіших категорій
 • М.С. Міщук, М.Л. Скакун
  Участь громадськості в прийнятті рішень міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади: реалії та проблемні питання
 • С.Г. Александрова
  Особливості та недоліки організаційно-правового механізму регулювання акціонерних товариств в Україні
 • В.В. Корольова, А.О. Григоренко
  Удосконалення регулювання дискреційних повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування при здійсненні владних фунцій у сфері земельних відносин
 • В.О. Козенюк, І.О. Степанченко
  Міжнародний досвід у притягненні до відповідальності медичних працівників за неналежне надання медичної допомоги

РОЗДІЛ 4. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА КРИМІНОЛОГІЯ; КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ТА КРИМІНАЛІСТИКА; СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 • В.К. Гіжевський, К.О. Корнєєва
  Легалізація приватної детективної діяльності в Україні з урахуванням аналізу рішень Європейського суду з прав людини (право на повагу до приватного і сімейного життя)
 • В.К. Гіжевський, М.Ю. Сміленко
  Характерні питання, пов’язані з приватною детективною діяльністю, та шляхи їх вирішення з використанням досвіду зарубіжних держав
 • М.С. Міщук, О.С. Сотничек
  Причини, що сповільнюють становлення і розвиток приватної детективної діяльності в Україні
 • А.Й. Француз, І.В. Левішко
  Приватна детективна дiяльнiсть в Українi в контекстi забезпечення конституцiйних прав та свобод людини i громадянина

РОЗДІЛ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ

 • Ю.Л. Вітомський, В.С. Сідак
  Психологічні особливості та професійно значущі якості працівників об’єктової та особистісної охорони
 • Н.В. Наконечна
  Система методів організаційно-психологічного вивчення стану та перспектив розвитку корпоративної культури приватного вищого навчального закладу
 • I. Astremskaya
  Professional deformation of doctors: features, causes, consequences
 • Ю О. Живоглядов
  Маніпулятивні технології в ЗМІ: психологічні механізми міфологізації свідомості
 • І.М. Гриценко
  Психолого-філософський аналіз іміджу як соціокультурного феномену
 • В.І. Іванцанич
  Особливості розвитку стресостійкості у школярів
 • С.В. Казакова
  Програма розвитку психологічної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг
 • Л.О. Шевченко, О.Ю. Шломін
  Специфіка професійного самоставлення працівників підрозділів превентивної діяльності національної поліції
 • Г.В. Кудринська
  Комплексна модель визначення спроможності служб управління персоналом державних органів
 • А.О. Липка
  Відповідальність особистості у зарубіжному психологічному дискурсі

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами