Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Рік 2013
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Міжнародна економіка, Міжнародна економічна діяльність України, Міжнародні економічні відносини, Світова економіка
 • Спеціальність Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво К.: НАУ
 • Сторінок 15
 • ISBN ISSN 1729-7036
 • ББК ББК 65.9(4Укр)
 • УДК УДК 330.101: 339.924
 • ISBD Ковтонюк К.В. Інституційне забезпечення суб’єктного статусу України в європейському фінансовому просторі / Ковтонюк К.В. // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ, 2013. - № 2. – С. 121-126.

Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Рік 2013
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Міжнародна економіка, Міжнародні економічні відносини
 • Спеціальність Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво Симферополь: Межвузовский центр «КРЫМ»
 • Сторінок 11
 • ISBN ISSN 1562-0808
 • УДК УДК 339.9:334.726
 • ISBD Ковтонюк К.В. Інтеграційний вимір світового фінансового простору / К.В. Ковтонюк // Культура народов Причерноморья / Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского. Межвузовский центр «КРЫМ». – 2013. - №248. – С. 22-25.

Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Рік 2013
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Міжнародна економіка, Міжнародна економічна діяльність України, Міжнародні економічні відносини, Світова економіка
 • Спеціальність Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво К: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 • Сторінок 27
 • ISBN ISSN 1811-9824
 • УДК УДК 339.92(477:4)
 • ISBD Ковтонюк К.В. Фінансова інтеграційна політика України / К.В.Ковтонюк // Міжнародна економічна політика. – 2013. - № 2 (19). – С. 126-149.

Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Рік 2013
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Міжнародна економічна діяльність України, Міжнародні фінанси
 • Спеціальність Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво Херсон: Видавничий дім «Гельветика»
 • Сторінок 3
 • ББК ББК 65.050 (теорія); -2*65ю2/4-65.9
 • ISBD Ковтонюк К.В. Валютно-фінансова інтеграція на пострадянському просторі: проблеми та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Формування конкурентоспроможної національної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії»], (19-20 квітня 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Херсонський державний ун-т. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 28-29.
Ковтонюк Катерина Володимирівна

Ковтонюк Катерина Володимирівна

кадидат економічних наук, доцент

Ковтонюк Екатерина Владимировна

кадидат экономических наук, доцент

Kovtoniuk, Kateryna Volodymyrivna

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами