Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Рік 2015
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Міжнародна економіка, Міжнародні економічні відносини, Світова економіка
 • Спеціальність Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • № комплекту Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №40 «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 7
 • ISBN ISSN 230-6968
 • ББК ББК 65я5
 • УДК УДК 339.13.053.1:330.567
 • ISBD Ковтонюк К.В. Новий економічний порядок: сучасний стан і перспективи його розвитку / К.В.Ковтонюк // Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 1 (1997). – Вип. 40. – К., 2015. – С. 92-97.

Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Рік 2014
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Міжнародна економіка, Міжнародні економічні відносини, Транснаціональні корпорації
 • Спеціальність Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 13
 • ББК ББК 65.428+65.2/4-98
 • ISBD Ковтонюк К.В. Інноваційна конкурентоспроможність транснаціональних компаній в умовах інформаційної економіки / Ковтонюк К.В. // Зовнішня торгівля. Економічна безпека / Вищий навчальний заклад університет економіки та права «КРОК». – Вип. 10. – К., 2014. – С. 39-45.

Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Рік 2014
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Міжнародна економічна діяльність України
 • Спеціальність Міжнародна економіка
 • № комплекту Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №37 «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 9
 • ISBN ISSN 2307-6968
 • ББК ББК 65я5
 • УДК УДК 330.1:339.9
 • ISBD Ковтонюк К.В. Формування нової моделі економічного розвитку в Україні / Ковтонюк К.В. // Вчені записки / Вищий навальний заклад Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 37. – К., 2014. - С. 32-38.

Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Рік 2014
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Міжнародна економіка, Міжнародні економічні відносини, Міжнародні фінанси
 • Спеціальність Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво О.: Видавничий дім «Гельветика»
 • Сторінок 5
 • ББК ББК 65.01я43
 • ISBD Ковтонюк К.В. Інтернаціоналізація китайського юаня: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції [«Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій»], (25-27 вересня 2014 року) / М-во освіти і науки України, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. – О.: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 119-122.
Ковтонюк Катерина Володимирівна

Ковтонюк Катерина Володимирівна

кадидат економічних наук, доцент

Ковтонюк Екатерина Владимировна

кадидат экономических наук, доцент

Kovtoniuk, Kateryna Volodymyrivna

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами