Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Рік 2013
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Міжнародна економіка, Міжнародна економічна діяльність України, Міжнародні економічні відносини
 • Спеціальність Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво Дніпропетровськ: НО «Перспектива»
 • Сторінок 5
 • ББК ББК 65.04
 • ISBD Ковтонюк К.В. Економічне моделювання процесу інтеграції України до світового фінансового простору: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Проблеми ринку та розвитку регіонів країн СНД»], (7-8 червня 2013 р.) / НО «Перспектива». – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2013. – С. 63-64.

Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Міжнародна економіка, Міжнародні економічні відносини, Світова економіка
 • Спеціальність Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво Симферополь: Межвузовский центр «КРЫМ»
 • Сторінок 10
 • ISBN ISSN 1562-0808
 • УДК УДК 339.92:061.1
 • ISBD Ковтонюк К.В. Закономірності фінансового регіоналізму / К.В. Ковтонюк // Культура народов Причерноморья / Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского. Межвузовский центр «КРЫМ». – 2012. - №240. – С. 56-59.

Додаткова інформація

 • Автор Рокоча Віра Володимирівна, Літвін Наталія Миколаївна, Ковтонюк Катерина Володимирівна, Одягайло Борис Михайлович, Терехов Віктор Іванович, Бабій Людмила Володимирівна, Ткаленко Світлана Іванівна, Андрусяк Оксана Ігорівна, Сукурова Наталя Михайлівна, Ніколаєв Дмитро Геннадійович, Ходак Олександра Валеріївна
 • Рік 2012
 • Категорія Монографії
 • Підрозділ Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 240
 • ISBN ISBN 978-966-7735-69-2
 • ББК ББК 65.9 : 60.56
 • УДК УДК 373.61 : 303.725.37
 • ISBD Розвиток інформаційного суспільства: Колективна монографія в 10-ти томах / Том 1. Міжнародний бізнес в інформаційному суспільстві / За наук. ред. проф. Рокочої В.В. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 238 с.

Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Європейський інвестиційний бізнес, Міжнародна економічна діяльність України
 • Спеціальність Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво К.: Унів. Вид-во ПУЛЬСАРИ
 • Сторінок 9
 • ББК ББК 65.9(4Укр)я43+65.9(4)я43
 • УДК УДК 339.92:061.1
 • ISBD Ковтонюк К.В. Пріоритетні напрямки фінансового співробітництва України з регіональними фінансовими просторами / К.В.Ковтонюк // Конвергенція економік України та Європейського Союзу: проблеми і перспективи: зб. наук. праць / Нац. Ун-т «Києво-Могилян. акад.», Каф. Екон. теорії, Центр ім. Жака Моне з європ. студій при НАУКМА; редкол.: Ю.М.Бажал та ін. – К.: Унів. Вид-во ПУЛЬСАРИ, 2012. – С. 70-76.
Ковтонюк Катерина Володимирівна

Ковтонюк Катерина Володимирівна

кадидат економічних наук, доцент

Ковтонюк Екатерина Владимировна

кадидат экономических наук, доцент

Kovtoniuk, Kateryna Volodymyrivna

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами