Особливості управління фінансовими ресурсами суб'єктами економічної діяльності

  • uk-UA

Особливості управління фінансовими ресурсами суб'єктами економічної діяльності

С.М. Плетенецька, к.е. н., доцент кафедри національної економіки та фінансів, Університет економіки та права «КРОК»,

Діяльність суб’єктів господарювання в сучасних реаліях залежить від низки умов, що визначаються як внутрішніми, так і зовнішніми факторами. Забезпеченість підприємця необхідним обсягом фінансових ресурсів свідчить про потенційну можливість фінансувати потребу в будь-якому іншому виді ресурсів. Управління фінансовими ресурсами в ринкових умовах спрямоване на підвищення ринкової вартості й інвестиційної привабливості підприємства. Для формування механізму якісного та ефективного управління фінансовими ресурсами підприємства, необхідно дотримуватися принципів системності та комплексності, що стає особливо актуальним є у зв’язку із економічною та політичною нестабільністю у світі, глобалізацією бізнесу, збільшенням підприємницьких ризиків та жорсткістю конкуренції. Рівень фінансового потенціалу й умови фінансових ринків розширюють або обмежують можливості формування підприємцями достатнього обсягу фінансових ресурсів. Все це зумовлює необхідність розробки ефективної політики управління фінансовими ресурсами як одного з найважливіших елементів в загальній стратегії діяльності та розвитку бізнесу.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами