Розвиток суспільства: соціальні, економічні та психологічні аспекти

 • Автор: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • Рік:
 • Категорія: Монографії
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 443
 • ISBN: ISBN 978-966-170-039-9
 • УДК: УДК 330.341
 • ISBD: Розвиток суспільства: соціальні, економічні та психологічні аспекти: колективна монографія / ред.: С. М. Лаптєв, І. П. Мігус. - К. : Університет "КРОК", 2020. - 443 с.

Розвиток суспільства: соціальні, економічні та психологічні аспекти

Колективна монографія за редакцією Лаптєва С.М., Мігус І.П.

Монографія є результатом проведення поліаспектних досліджень розвитку суспільства. Зокрема автори сфокусували увагу на таких "м‘яких" аспектах розвитку суспільства, як-от: соціальні, економічні, психологічні, гуманітарні та безпекові, окільки саме вони є найбільш вразливими до викликів і загроз нової реальності. Ключові положення дослідження зосереджені на формулюванні нових наукових гіпотез, методів та інструментів щодо упередження і протидії загрозам розвитку суспільства та подолання їхніх наслідків, які є гетерогенними та біфуркаційними. Видання розраховане на наукових співробітників, державних службовців, викладачів та студентів закладів вищої освіти, практиків, та широкого кола читачів, які цікавляться питаннями розвитку суспільства.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

 • Андрєєва В.А. Критерії та індикатори стратегії розвитку фінансового сектору України
 • Гаврилюк С.П. Специфіка фінансового забезпечення туристичних підприємств
 • Лойко В.В. Аналіз сучасного стану розвитку банківських послуг в Україні в умовах оптимізації банківської системи
 • Коваль Я.С. Функціональне призначення та класифікація фінансових посередники в Україні
 • Кириченко О.С. Визначальні тенденції та засади четвертої промислової революції та їх проекція на формування інвестиційно-інноваційного забезпечення промислового розвитку
 • Петрова І.Л. Зайнятість в Україні: інноваційність, гнучкість, захищеність
 • Поскрипко Ю.А. Поведінкові компетенції проектних менеджерів у процесі модернізації соціально-економічного розвитку суспільства
 • Плетенецька С.М. Сучасний стан та проблеми розвитку лізингу в Україні
 • Румик І.І. Розвиток фінансового сектору: стан, фінансова інклюзія, візія та стратегія дій
 • Терехов В.І. Глобальні системні ефекти та механізми протидії економічним шокам

РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

 • Брюховецька О.В. Професійна толерантність керівників як чинник розвитку освітніх організацій
 • Ковалькова Т.О. Синдром емоційного вигорання у вчителів: діагностика та шляхи подолання
 • Сингаївська І.В. Професійна успішність викладача як чинник вдосконалення діяльності закладу вищої освіти
 • Наконечна Н.В. Формування корпоративної культури закладів вищої освіти приватної форми власності: активні методи навчання персоналу

РОЗДІЛ 3. ГУМАНІТРАНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

 • Артемов В.Ю. Формування ризик-орієнтованої компетентності фахівців недержавних безпекових структур
 • Гребень С.Є. Механізм державного управління закладами вищої освіти інструментами фінансового контролю
 • Лаптєв М.С. Оптимізація інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки закладу вищої освіти
 • Паращенко Л.І. Економічний механізм управління загальною середньою освітою

РОЗДІЛ 4. БЕЗПЕКОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА

 • Вовченко О.В. Аналіз рівня економічної безпеки України в умовах світового інноваційного розвитку
 • Дмитренко В.І. Особливості функціонування системи економічної безпеки підприємств будівельної галузі
 • Захаров О.І. Технології приватної детективної діяльності як інструмент інноваційного розвитку систем економічної безпеки
 • Ляшенко О.М. Безпекотворча управлінська протидія недоброчесній поведінці зовнішніх стейхолдерів підприємства
 • Мігус І.П. Інформаційно-аналітичне забезпечення протидії рейдерському захопленню акціонерних товариств
 • Панченко В.А. Оцінювання ефективності системи менеджменту кадрової безпеки підприємства

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами