Бізнес-стратегії європейських компаній

 • Автор: , ,
 • Рік:
 • Категорія: Навчальні посібники
 • Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок: 312
 • ISBN: ISBN 978-966-170-011
 • УДК: УДК 339/9/338(477)
 • ISBD: Рокоча В. В. Бізнес-стратегії європейських компаній: навчальний посібник / В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. Терехов; під заг. ред. В. В. Рокочої. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 312 с.

Бізнес-стратегії європейських компаній

В. В. Рокоча; Б. М. Одягайло; В. В. Терехов

ЗМІСТ

ТЕМА 1.Міжнародний бізнес як напрям діяльності компанії

 • 1.1. Поняття міжнародного бізнесу та його еволюція
 • 1.2. Особливості міжнародної бізнесової діяльності в умовах глобалізації
 • 1.3. Види середовища міжнародного бізнесу
 • 1.4. Стратегічні пріоритети міжнародного бізнесу
 • 1.5. Кризові ситуації в міжнародному бізнесі, їх попередження й усунення

ТЕМА 2. Економічні суб'єкти міжнародного бізнесу та вибір ними зарубіжного ринку

 • 2.1. Економічні суб’єкти міжнародного бізнесу
 • 2.2. Концепція підприємства як відкритої системи
 • 2.3. Загальні підходи до вибору підприємством зарубіжного ринку
 • 2.4. Організація управління зовнішньоекономічною діяльністю бізнес-структур

ТЕМА 3. Конкурентна боротьба на міжнародному ринку за стратегічні переваги

 • 3.1. Суть економічної конкуренції
 • 3.2. Конкурентна стратегія бізнес-структури на світовому ринку
 • 3.3. Процес стратегічного планування в бізнес-компанії

ТЕМА 4. Інструментарій комплексної діагностики економічної безпеки підприємства

 • 4.1. Організаційно-правові особливості міжнародного бізнесу в Європі
 • 4.2. Загальні контури корпоративного права у Європейському Союзі
 • 4.3. Основні механізми регулювання корпоративного права ЄС
 • 4.4. Способи утворення європейських бізнес-компаній

ТЕМА 5. Базові стратегії розвитку бізнесу європейських компаній

 • 5.1. Еталонні стратегії розвитку ринкового бізнесу
 • 5.2. Вибір стратегії компанії
 • 5.3. Якісні оцінки стратегічного потенціалу компанії

ТЕМА 6. Транскорпоративні структури як особлива форма організації європейського бізнесу

 • 6.1. Основні тенденції в транснаціоналізації європейського бізнесу
 • 6.2. Типи та форми інтеграції європейських корпорацій, їх організаційні структури
 • 6.3. Компанія «Адідас» як практичне втілення транснаціонального європейського бізнесу

ТЕМА 7. Міжнародне корпоративне співробітництво в стратегіях розвитку європейських бізнес-структур

 • 7.1. Міжнародне корпоративне співробітництво як цільова установка сучасних європейських бізнес-стратегій
 • 7.2. Міжнародне корпоративне співробітництво як інструмент конкурентної стратегії компанії
 • 7.3. Сильні та слабкі сторони міжнародних корпоративних об’єднань як інструмента стратегій розвитку
 • 7.4. Nestlé SA – швейцарська корпорація, найбільший у Європі виробник харчових продуктів

ТЕМА 8. Фінансовий ринок у стратегіях європейських компаній

 • 8.1. Європейське фінансове середовище країн як сфера реалізації стратегічних інтересів міжнародних компаній
 • 8.2. Регіональні інституційно-фінансові утворення інтеграційного комплексу Європейського Союзу
 • 8.3. Висококонвергентні інтегровані фінансові посередники як умова розвитку європейських бізнес-структур
 • 8.4. Особливості стратегії французької фінансової групи Credit Agricole Group як одного з найбільших європейських фінансових посередників

ТЕМА 9. Міжнародні валютні відносини та валютне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в стратегіях європейських компаній

 • 9.1. Міжнародні валютні ринки та валютні операції
 • 9.2. Поява криптовалюти і можливі зміни у засобах валютного обміну
 • 9.3.Централізація банківського регулювання в зоні євро Європейського Союзу
 • 9.4. Управління валютними грошовими потоками європейських компаній

ТЕМА 10. Інноваційно-орієнтовані стратегії європейських компаній у формуванні бізнес-середовища

 • 10.1. Інноваційна система в економіці інтеграційного об’єднання та її функції
 • 10.2. Формування інноваційної системи Європейського Союзу
 • 10.3. Подальший розвиток інноваційної системи Європейського Союзу
 • 10.4. Стратегічні орієнтації європейських компаній в оновленні виробничої системи на інноваційній основі (на прикладі діяльності німецької автомобільної компанії «BMW»)

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами