Парламентаризм – система політичної організації держави

 • Автор:
 • Рік:
 • Категорія: Статті
 • Дисципліна: Теорія держави та права, Конституційне право України, Теорія та історія держави і права
 • Спеціальність: Правознавство, Право
 • Підрозділ: Юридичний факультет, Кафедра державно-правових дисциплін
 • Видавництво: К.: Фенікс
 • Сторінок: 7
 • ISBD: Баликіна Л.І. Парламентаризм – система політичної організації держави / Л.І. Баликіна // Бюлетень Міністерства юстиції України. – № 2(лютий). – 2012. – С. 100-106.
 • uk-UA

 • ru-RU

 • en-GB

Парламентаризм – система політичної організації держави

Л.І. Баликіна асистент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права, Університету економіки та права «КРОК»

У статті окреслюється важлива роль становлення парламентаризму в Україні. Зазначається актуальність аналізу та впровадження цього інституту на теренах нашої молодої незалежної країни.

Ключові слова: парламентаризм, організація влади, перехідне суспільство, демократія.

Парламентаризм - система политической организации государства

Л.И. Балыкина ассистент кафедры конституционного, административного и международного права, Университета экономики и права «КРОК»

В статье определяется важная роль становления парламентаризма в Украине. Отмечается актуальность анализа и внедрения этого института на просторах территории нашей молодой независимой страны.

Ключевые слова: парламентаризм, организация власти, переходное общество, демократия.

Parliamentarism is the system of political organization of the state

L.I. Balykina assistant of the chair of constitutional, administrative and international law, «KROK» University

The article outlines the important role of formation of parliamentarism in Ukraine. Noted the topicality of the analysis and implementation of this institution in our newly independent country.

Keywords: parliamentarism, the organization of power, a transitional society, democracy.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами