Стратегії опанування психотравматичного досвіду в контексті нормативного підходу

  • uk-UA

  • ru-RU

  • en-GB

Стратегії опанування психотравматичного досвіду в контексті нормативного підходу

Г.В. Абаніна кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології, Університет економіки та права «КРОК»

Проаналізовано специфічну природу травматичної пам’яті та ефективність інтеграції фрагментарних травматичних спогадів у життєву історію-наратив людини для подолання нею наслідків кризових травматичних ситуацій. Розглянуто стратегії використання наративних практик для опанування психотравматичного досвіду: наративна біографія, наратизація травматичних подій, травмофокусована наративна реконструкція.

Ключевые слова: психотравма, травматична пам’ять, психотравматичний досвід, наративні практики.

Стратегии освоения психотравмирующего опыта в контексте нарративного подхода

А.В. Абанина кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии, Университет экономики и права «КРОК»

Проанализирована специфическая природа травматической памяти, а также эффективность интеграции фрагментированных травматических воспоминаний в жизненную историюнарратив человека с целью преодоления последствий кризисных травмирующих ситуаций. Рассмотрены стратегии использования нарративных практик для освоения психотравмирующего опыта: нарративная биография, нарратизация травматических событий, травмофокусированная нарративная реконструкция.

Ключевые слова: психотравма, травматическая память, психотравматический опыт, нарративные практики.

The psycho traumatic experience acquisition strategies in narrative approach context

H.V. Abanina candidate of sciences (psychology), docent of the department of psychology, “KROK” University

Аnalyzed a nature of traumatic recollection, effectiveness of integration of fragmented traumatic recollections into the client’s life history for remedial actions taken after psycho trauma situations. Explored the psycho traumatic experience acquisition strategies: narrative biography, narratization of traumatic event, trauma-focused narrative reconstruction.

Keywords: psycho trauma, traumatic recollection, psycho traumatic experience, narrative practices.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами