Визуализация информации на занятиях английского языка

  • Автор:
  • Рік:
  • Категорія: Статті
  • Дисципліна: Фахова іноземна мова
  • Підрозділ: Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін
  • Видавництво: К.: НАУ
  • Сторінок: 3
  • ISBD: Сорока И. Визуализация информации на занятиях английского языка // Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура : збірник наукових праць [матеріали доповідей учасників VІ Міжнародної науково-практичної конференції з актуальних проблем педагогіки і психології професійної освіти, організації іншомовної освіти у закладах вищої освіти, культурології і філології (16-17 листопада 2018)]/ за заг. ред. О.В. Ковтун, С.М. Ягодзінського. - К.: НАУ, 2018. - C. 328-330

Визуализация информации на занятиях английского языка

І.А. Сорока кандидат психологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та спеціальної мовної підготовки, Університет економіки та права «КРОК»

Скрайбинг (от английского «scribe» – набрасывать эскизы или рисунки) – это визуализация информации при помощи графических символов, отображающих ее содержание и внутренние связи. Техника скрайбинга была изобретена британским художником Эндрю Парком. Этот процесс происходит в реальном времени параллельно произносимой речи. Создание ярких образов вызывает у слушателя визуальные ассоциации с произносимой речью, что обеспечивает высокий процент усвоения информации. Американский преподаватель Пол Богуш одним из первых стал внедрять скрайбинг в школе.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами