Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Мелько Людмила Федорівна
 • Рік 2016
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Туристичне країнознавство
 • Спеціальність Туризм
 • Підрозділ Факультет економіки та підприємництва, Кафедра туризму
 • Видавництво К.: ГНОЗИС
 • Сторінок 10
 • УДК УДК 378.147
 • ISBD Мелько Л.Ф. Застосування технології веб-квесту при викладанні країнознавчих дисциплін: доцільність і протиріччя / Л.Ф. Мелько // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 37, Том ІV (72): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2016. – С. 165-174.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами