Матеріали конференцій (307)

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Ковалькова Тетяна Олександрівна
 • Рік 2013
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Постстресова реабілітація, Психологія екстремальних та кризових ситуацій, Інженерна психологія
 • Спеціальність Теорія та методика професійної освіти
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво Дніпропетровськ: Роял Принт
 • Сторінок 6
 • ББК ББК 63.3
 • УДК УДК 303

Додаткова інформація

 • Автор Ковалькова Тетяна Олександрівна
 • Рік 2013
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Постстресова реабілітація, Психологія екстремальних та кризових ситуацій, Інженерна психологія
 • Спеціальність Теорія та методика професійної освіти
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво К.: НАУ
 • Сторінок 1
 • ISBN ISBN 978-617-646-164-7
 • УДК УДК 001:378-057.87(063)

Додаткова інформація

 • Автор Кігель Володимир Романович
 • Рік 2013
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Цикл дисциплін з прийняття рішень‚ моделювання та оптимізації
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Видавництво К.: Міленіум
 • Сторінок 3

Додаткова інформація

 • Автор Кігель Володимир Романович
 • Рік 2013
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Цикл дисциплін з прийняття рішень‚ моделювання та оптимізації
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Сторінок 1

Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Рік 2013
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Міжнародна економічна діяльність України, Міжнародні фінанси
 • Спеціальність Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво Херсон: Видавничий дім «Гельветика»
 • Сторінок 3
 • ББК ББК 65.050 (теорія); -2*65ю2/4-65.9
 • ISBD Ковтонюк К.В. Валютно-фінансова інтеграція на пострадянському просторі: проблеми та перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції [«Формування конкурентоспроможної національної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії»], (19-20 квітня 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Херсонський державний ун-т. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 28-29.

Додаткова інформація

 • Автор Сингаївська Ірина Валентинівна
 • Рік 2013
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Організаційна психологія
 • Спеціальність Психологія
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво К-Алчевськ: ДонДТУ
 • Сторінок 2

Додаткова інформація

 • Автор Маруховська-Картунова Ольга Олександрівна
 • Рік 2013
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Історія української культури, Культурологія
 • Підрозділ Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти, Кафедра суспільних наук
 • Видавництво Дніпропетровськ: Роял Принт
 • Сторінок 6
 • ISBD Маруховська О.О. Актуалізація і вдосконалення вивчення «Культурології» та «Історії української культури» для запобігання міжкультурних конфліктів / Маруховська О.О. // Освіта і наука в Україні. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 21-22 червня 2013 р. Частина І. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2013. – С. 182-184

Додаткова інформація

 • Автор Кахута Надія Дмитрівна
 • Рік 2013
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Комп’ютерні мережі
 • Спеціальність Комп’ютерні науки
 • Підрозділ Кафедра комп'ютерних наук
 • Сторінок 6
 • УДК УДК 004.655
 • ISBD Кахута Н.Д. Общая теория бинарных отношений: полный образ и ограничение / Буй Д.Б., Кахута Н.Д., Сильвейструк Л.М. // Всероссийская научная конференция с Международным участием. Проблемы критических ситуаций в точной механике и управлении. – Саратов. – ООО Издательский Цент «Наука». – 2013 г. - С. 37 – 41.

Додаткова інформація

 • Автор Ковалькова Тетяна Олександрівна
 • Рік 2013
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Постстресова реабілітація, Психологія екстремальних та кризових ситуацій, Інженерна психологія
 • Спеціальність Теорія та методика професійної освіти
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво Черкаси: Брама-Україна
 • Сторінок 3
 • ББК ББК 74.580.268
 • УДК УДК 001.891.+378.14

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами