Матеріали конференцій (351)

Додаткова інформація

 • Автор Кігель Володимир Романович
 • Рік 2014
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Цикл дисциплін з прийняття рішень‚ моделювання та оптимізації
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Видавництво К.: Міленіум
 • Сторінок 2

Додаткова інформація

 • Автор Кігель Володимир Романович
 • Рік 2014
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Цикл дисциплін з прийняття рішень‚ моделювання та оптимізації
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Видавництво К.: Міленіум
 • Сторінок 2

Додаткова інформація

 • Автор Кігель Володимир Романович
 • Рік 2014
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Цикл дисциплін з прийняття рішень‚ моделювання та оптимізації
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Видавництво К.: Міленіум
 • Сторінок 2

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Ковалькова Тетяна Олександрівна
 • Рік 2014
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Постстресова реабілітація, Психологія екстремальних та кризових ситуацій, Інженерна психологія
 • Спеціальність Теорія та методика професійної освіти
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво Херсон: Видавничий дім «Гельветика»
 • Сторінок 5
 • ББК ББК 74.0я43
 • УДК УДК 37.01(063)

Додаткова інформація

 • Автор Ковалькова Тетяна Олександрівна
 • Рік 2014
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Постстресова реабілітація, Психологія екстремальних та кризових ситуацій, Інженерна психологія
 • Спеціальність Теорія та методика професійної освіти
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво К.: Фенікс
 • Сторінок 4
 • ISBN ISBN 978-966-136-121-7
 • ББК ББК 88я431+87я431+74я431+63я431
 • УДК УДК 159.9+1+37+93](063)

Додаткова інформація

 • Автор Заболоцький Антон Юрійович
 • Рік 2014
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Дистанційне навчання
 • Підрозділ Центр дистанційного навчання
 • Видавництво К: Поліграфічний центр Осадчего В. В.
 • Сторінок 2
 • УДК УДК 37.02(378.1)
 • ISBD Заболоцький А.Ю. Методика навчання викладачів аграрних ВНЗ інформаційно-комунікаційним технологіям в системі післядипломної освіти / А.Ю. Заболоцький // Збірник тез та доповідей V міжнародної конференції «Теорія та методика професійної освіти: наукові читання імені професора Віктора Сидоренка». - №1. – С. 73-74.

Додаткова інформація

 • Автор Хаванова Марина Сергіївна
 • Рік 2014
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Економіка підприємства
 • Спеціальність Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності
 • Видавництво Донецьк: НІЦ «Знаніє»
 • Сторінок 3
 • УДК УДК 658.5.012.7

Додаткова інформація

 • Автор Хаванова Марина Сергіївна
 • Рік 2014
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Економіка підприємства
 • Спеціальність Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності
 • Видавництво С-Пб.: Центр экономических исследований
 • Сторінок 4
 • УДК УДК 658.5.012.7

Додаткова інформація

 • Рік 2014
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 501
 • ISBD Актуальні проблеми сучасної наукової думки : матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 року) / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. – 501 с.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами