Матеріали конференцій (307)

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Рік 2012
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 168
 • ББК ББК 88.4 + 65.2/4-98
 • УДК УДК 159.9:33 : 65.012.8
 • ISBD Матеріали Науково-практичної конференції молодих учених «Психологія та безпека бізнесу», присвяченої ХХ-річчю ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». – Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 168 c.

Додаткова інформація

 • Автор Ковалькова Тетяна Олександрівна
 • Рік 2012
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Постстресова реабілітація, Психологія екстремальних та кризових ситуацій, Інженерна психологія
 • Спеціальність Теорія та методика професійної освіти
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво К.: НАУ
 • Сторінок 1
 • УДК УДК 001:378-057.87(063)

Додаткова інформація

 • Автор Тавлуй Інна Петрівна
 • Рік 2011
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Спеціальність Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Сторінок 6
 • ISBD Тавлуй І.П. Використання міжнародних стандартів в агровиробництві. / І.П. Тавлуй // Збірник статей Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток державної системи дорадництва та її освітніх програм», Київ-Ніжин, 2011 р., 231 стор.

Додаткова інформація

 • Автор Тавлуй Інна Петрівна
 • Рік 2011
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Спеціальність Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Сторінок 3
 • ISBD Тавлуй І.П. Система управління якістю як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. / І.П. Тавлуй // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: тези доповідей за матер. ІІ Міжнар.наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 2011

Додаткова інформація

 • Автор Тавлуй Інна Петрівна
 • Рік 2011
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Спеціальність Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Сторінок 3
 • ISBD Тавлуй І.П. Використання міжнародних стандартів для забезпечення якості вищої освіти. / І.П. Тавлуй // Інформаційно-віимірювальні технології, технічне регулювання та менеджмент якості: зб. наук. праць ІІ наук.-практ. конфер. – Одеса, 2011.

Додаткова інформація

 • Автор Тавлуй Інна Петрівна
 • Рік 2011
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Спеціальність Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Сторінок 2
 • ISBD Тавлуй І.П. Анкетування вступників як інструмент підвищення ефективності профорієнтаційної діяльності. / І.П. Тавлуй // Якість технологій – якість життя: Зб.тез ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків, 2011

Додаткова інформація

 • Автор Тавлуй Інна Петрівна
 • Рік 2011
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Спеціальність Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Сторінок 2
 • ISBD Тавлуй І.П. Результаты обратной связи с абитуриентами НУБиП Украины. / І.П. Тавлуй // Менеджмент качества в образовании: тезисы докладов по матер. IV всероссийск. научно-практ. конф. – Санкт-Петербург, 2011

Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Рік 2011
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Міжнародна економічна діяльність України, Міжнародні фінанси
 • Спеціальність Міжнародна економіка
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво Симферополь: ТНУ им. В.И.Вернадского
 • Сторінок 3
 • ISBD Ковтонюк К.В. Перспективи залучення України до європейського фінансового простору: материалы VІІІ Международной научно-практической конференции [«Теория и практика экономики предпринимательства»], (Алушта, 19-21 мая 2011 г.) / М-во образования и науки Украины, ТНУ им. В.И.Вернадского, Украинская ассоциация экономистов, Общественная организация «Лига молодых экономистов», Бизнес-центр ТНУ. – Симферополь: ТНУ им. В.И.Вернадского, 2011. – С. 72-73.

Додаткова інформація

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами