Навчальні посібники (44)

Додаткова інформація

 • Автор Літвін Наталія Миколаївна, Алькема Віктор Григорович, Кириченко Оксана Сергіївна
 • Рік 2015
 • Категорія Навчальні посібники
 • Дисципліна Економічна безпека інноваційного підприємства
 • Підрозділ Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 320
 • ISBN ISBN 978-966-77-35-90-6
 • ББК ББК 65.2/4-98
 • УДК УДК 65.012.8 : 330.341.1
 • ISBD Економічна безпека інноваційного підприємства: Навчальний посібник / В.Г. Алькема, Н.М. Літвін, О.С. Кириченко. – К. : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2015. − 320 с.

Додаткова інформація

 • Автор Кондес Тетяна Василівна
 • Рік 2015
 • Категорія Навчальні посібники
 • Підрозділ Кафедра туризму
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 43
 • УДК УДК 796.4
 • ISBD Кондес Т.В. Атлетична гімнастика: Навчальний посібник для самостійної роботи студентів / Т.В. Кондес. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015. – 43 с.

Додаткова інформація

 • Автор Петрова Ірина Леонідівна
 • Рік 2013
 • Категорія Навчальні посібники
 • Дисципліна Стратегічний менеджмент, Управління людськими ресурсами
 • Спеціальність Адміністративний менеджмент, Менеджмент
 • Підрозділ Факультет економіки та підприємництва, Кафедра маркетингу та поведінкової економіки
 • Видавництво К: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 • Сторінок 466
 • ISBN ISSN 978-966-483-647-7
 • ББК ББК 65.291.212.1
 • УДК УДК 005.95/.96(075.8)
 • ISBD Петрова І.Л. Стратегічне управління людськими ресурсами : навч. посіб. / І. Л. Петрова. — К. : КНЕУ, 2013. — 466 c.

Додаткова інформація

 • Автор Скуратівська Марина Олегівна
 • Рік 2013
 • Категорія Навчальні посібники
 • Спеціальність Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка, Менеджмент
 • Підрозділ Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 319
 • ISBN ISBN 978-966-7735-83-8
 • ББК ББК 11.2 Нем
 • УДК УДК 811.112.2
 • ISBD Скуратівська М.О. Deutsch für Wirtschaftsberuf. Німецька мова для економічної спеціальності. Навчальний посібник з фахової німецької мови для студентів вищих навчальних закладів напрямів підготовки «Міжнародна економіка», «Міжнародний бізнес», «Менеджмент». – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2013. – 319 с.

Додаткова інформація

 • Автор Васильченко Ольга Миколаївна
 • Рік 2012
 • Категорія Навчальні посібники
 • Дисципліна Психологія сім'ї та сімейне право, Психодіагностика, Основи наукових досліджень
 • Спеціальність Психологія
 • Підрозділ Кафедра психології
 • Видавництво Київ – Нікополь «СПД Фельдман О.О.»
 • Сторінок 96
 • ISBN ISBN 978-966-2421-10-1
 • ББК ББК 88Я73
 • УДК УДК 159.9.072 + 159.992.27:316.62
 • ISBD Васильченко О.М. Діагностика та корекція репродуктивної поведінки особистості: навчально-методичне видання / О.М. Васильченко. – Київ – Нікополь «СПД Фельдман О.О.», 2012. – 96 с.

Додаткова інформація

 • Автор Сорока Ірина Анатоліївна
 • Рік 2012
 • Категорія Навчальні посібники
 • Спеціальність Міжнародна економіка
 • Підрозділ Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 165
 • ISBN ISBN 978-966-7735-66-1
 • ББК ББК 65.9(2)09
 • УДК УДК 334.012.42
 • ISBD Soroka I.A., Sevastianova Zh.V. Business aspects: Навчальний посібник. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 156 с.

Додаткова інформація

 • Автор Шаров Олег Ігорович, Морозов Віктор Володимирович, Данченко Олена Борисівна
 • Рік 2011
 • Категорія Навчальні посібники
 • Спеціальність Управління проектами
 • Підрозділ Кафедра бізнес-адміністрування та управління проектами
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 167
 • ISBN ISBN 978-966-7735-60-9
 • ББК ББК 65.23
 • УДК УДК 338.27
 • ISBD Морозов В.В., Данченко О.Б., Шаров О.І. Інформаційні системи і технології в управлінні проектами. Частина 1. Планування проектів в MS project: навчальний посібник (для студентів магістратури з кваліфікації 1238 «Керівник проектів та програм»). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2011. – 167 с.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Сорока Ірина Анатоліївна
 • Рік 2010
 • Категорія Навчальні посібники
 • Спеціальність Міжнародна економіка, Менеджмент
 • Підрозділ Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 184
 • ISBN ISBN 978-966-7735-40-1
 • ББК ББК 81.2:65.290
 • УДК УДК 811.111:65.01
 • ISBD Sevastianovna Zh. V., Soroka I.A. Management English. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2010. – 184 с.

Додаткова інформація

 • Автор Кігель Володимир Романович
 • Рік 2010
 • Категорія Навчальні посібники
 • Дисципліна Цикл дисциплін з прийняття рішень‚ моделювання та оптимізації
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Видавництво К.: Дорадо Друк
 • Сторінок 172
 • ISBN ISSN 978-966-7735-48-7

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами