Навчальні посібники (44)

Додаткова інформація

 • Автор Оласюк Ганна Петрівна
 • Рік 2018
 • Категорія Навчальні посібники
 • Дисципліна Міжнародна торгівля
 • Спеціальність Міжнародні економічні відносини
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 83
 • ISBN ISBN 978-966-170-023-8
 • УДК УДК 339.5
 • ISBD Оласюк Г.П. Інструменти зовнішньої торгівлі: навчальний посібник / Г.П. Оласюк. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2018. – 83 с.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Оласюк Ганна Петрівна
 • Рік 2017
 • Категорія Навчальні посібники
 • Дисципліна Основи економічних теорій
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 86
 • УДК УДК 330.1
 • ISBD Оласюк Г.П. Економічна теорія : Навчально-методичний посібник з дисципліни (англ. мовою) / Г. П. Оласюк. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2017. – 86 с.

Додаткова інформація

 • Автор Рокоча Віра Володимирівна, Одягайло Борис Михайлович, Терехов Віктор Іванович
 • Рік 2016
 • Категорія Навчальні посібники
 • Дисципліна Економіка підприємства, Міжнародний менеджмент
 • Підрозділ Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 172
 • ISBN ISBN 978-966-170-007-8
 • ББК ББК 65.290-2
 • УДК УДК 65.012.32[100]
 • ISBD Рокоча В.В. Міжнародний менеджмент: Навчальний посібник / В.В. Рокоча,Б.М. Одягайло, В.І. Терехов – К. : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016. – 172 с.

Додаткова інформація

 • Автор Алькема Віктор Григорович, Кириченко Оксана Сергіївна
 • Рік 2016
 • Категорія Навчальні посібники
 • Дисципліна Логістика, Економічна безпека
 • Спеціальність Логістика, Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності
 • Підрозділ Кафедра управління фінансово-економічною безпекою
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 350
 • ISBN ISBN 978-966-170-008-5
 • ББК ББК 65.291-98я73
 • УДК УДК 658:351.863 (075)
 • ISBD Алькема В.Г.; Кириченко О.С. Економічна безпека суб’єктів логістичної діяльності: Навчальний посібник. - К.: ВНЗ Університет економіки та права «КРОК», 2016. - 350 с.

Додаткова інформація

 • Автор Скуратівська Марина Олегівна
 • Рік 2016
 • Категорія Навчальні посібники
 • Спеціальність Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка, Менеджмент
 • Підрозділ Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 354
 • ISBN ISBN 978-966-170-005-4
 • ББК ББК 81.2
 • УДК УДК 811.112.2
 • ISBD Скуратівська М.О. Deutsch. Berufsorientierte Kommunikation. Німецька мова. Профе сійноорієнтована комунікація. Навчальний посібник з ділової німецької мови для студентів вищих навчальних закладів напрямів підготовки «Міжнародна економіка», «Міжнародний бізнес», «Ме неджмент». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2016. – 354 с.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами