Статті (689)

Додаткова інформація

 • Автор Румик Ігор Іванович
 • Рік 2010
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Фінанси, Фінансова безпека бізнесу, Гроші та кредит
 • Спеціальність Фінанси і кредит
 • № комплекту №22 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ Кафедра фінансів‚ обліку та аудиту, Факультет економіки та підприємництва
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 9
 • ББК ББК 65я5
 • УДК УДК 33 (082)
 • ISBD Румик І. І. Вдосконалення системи грошового обігу в Україні / І. І. Румик // Вчені записки. - 2010. - N 22. - С. 66-75

Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Міжнародна економіка, Міжнародна економічна діяльність України, Міжнародні економічні відносини, Міжнародні фінанси
 • Спеціальність Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Сторінок 16
 • ISBN ISSN 1562-0808
 • УДК УДК 336:332.135
 • ISBD Ковтонюк К.В. Інтеграційні можливості України в регіональних фінансових просторах Євразії / К.В.Ковтонюк // Культура народів Причорномор’я / Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского. Межвузовский центр «КРЫМ». – 2010. - №186. – С. 79-82.

Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Міжнародна економіка, Міжнародні економічні відносини, Міжнародні фінанси, Світова економіка
 • Спеціальність Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • № комплекту №22 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Сторінок 16
 • ББК ББК 65я5
 • ISBD Ковтонюк К.В. Теоретичні аспекти визначення поняття «фінансовий простір» / Ковтонюк К.В. // Вчені записки / Ун-т економіки та права «КРОК». – 2010. – Вип. 22. – С. 33-43.

Додаткова інформація

 • Автор Алькема Віктор Григорович
 • Рік 2010
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Фінансова безпека бізнесу, Теоретичні основи управління фінансово-економічною безпекою, Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки, Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 • Спеціальність Економіка підприємства, Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності, Управління фінансово-економічною безпекою
 • Підрозділ Кафедра управлінських технологій, Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти
 • Видавництво Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія»
 • Сторінок 9
 • ISBN ISBN 966-7631-55-9
 • ББК ББК 65.9(4)
 • УДК УДК 336 (477)
 • ISBD Алькема В.Г. Оцінка фінансової безпеки інтеграційних логістичних утворень / В.Г. Алькема // Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 15. – 524 с. – С. 126 - 134. – 0,5 друк. арк.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Захаров Олександр Іванович
 • Рік 2010
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Теоретичні основи управління фінансово-економічною безпекою, Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки
 • Спеціальність Управління фінансово-економічною безпекою
 • Підрозділ Кафедра управління фінансово-економічною безпекою, Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 12
 • ББК ББК 65.428+65.2/4-98
 • УДК УДК 339.5:65.012.8
 • ISBD Захаров О.І. Комплексне забезпечення безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств/ О. І. Захаров //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК", 2010. - № 3. - С. 95-100.

Додаткова інформація

 • Автор Алімпієв Євгеній Володимирович
 • Рік 2010
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Макроекономіка, Національна економіка
 • Спеціальність Економіка підприємства, Фінанси і кредит
 • Підрозділ Факультет економіки та підприємництва, Кафедра теоретичної та прикладної економіки
 • Видавництво Інститут економіки та прогнозування НАН України
 • Сторінок 15
 • ISBN ISSN 1605-7988
 • УДК УДК 336.74
 • ISBD Алімпієв Є. В. Моделювання фінансово-монетарної трансмісії в економіці України / Є. В. Алімпієв // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал. - 2010. - № 4. - С. 126-140.

Додаткова інформація

 • Автор Алімпієв Євгеній Володимирович
 • Рік 2010
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Макроекономіка, Національна економіка
 • Спеціальність Економіка підприємства, Фінанси і кредит
 • № комплекту №24 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ Факультет економіки та підприємництва, Кафедра теоретичної та прикладної економіки
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 11
 • ISBN ISSN 2307-6968
 • УДК УДК 338.24: 336.02
 • ISBD Алімпієв Є. В. Інфляційний канал монетарної трансмісії в Україні / Є. В. Алімпієв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2010. - № 24. - С. 4-10.

Додаткова інформація

 • Автор Алімпієв Євгеній Володимирович
 • Рік 2010
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Макроекономіка, Національна економіка
 • Спеціальність Економіка підприємства, Фінанси і кредит
 • Підрозділ Факультет економіки та підприємництва, Кафедра теоретичної та прикладної економіки
 • Видавництво Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»
 • Сторінок 11
 • ISBN ISSN 2305-7645
 • УДК УДК 330
 • ISBD Алімпієв Є. В. Інфляційне таргетування за умови асиметрії загального рівня цін / Є. В. Алімпієв // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. - 2010. - № 10. - С. 21-28.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами