Освітні програми за спеціальністю 073 «Менеджмент» (магістр)

Освітня програма «Адміністративний менеджмент» Другого рівня вищої освіти


Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Кваліфікація: Магістр з менеджменту

 • Профіль освітньої програми «Адміністративний менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент»
 • Форма атестації здобувачів вищої освіти
 • Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
 • Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти

Освітня програма «Управління власністю» Другого рівня вищої освіти


Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Кваліфікація: Магістр з менеджменту, професіонал з управління власністю

 • Профіль освітньої програми «Управління власністю» зі спеціальності 073 «Менеджмент»
 • Форми атестації здобувачів вищої освіти
 • Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
 • Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти

Освітня програма «Управління закладом освіти» Другого рівня вищої освіти


Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Кваліфікація: Магістр з менеджменту, керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти)

 • Профіль освітньої програми «Управління закладом освіти» зі спеціальності 073 «Менеджмент»
 • Форми атестації здобувачів вищої освіти
 • Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
 • Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти

Освітня програма «Управління закладом охорони здоров’я» Другого рівня вищої освіти


Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Кваліфікація: Магістр з менеджменту, керівник підприємства, установи та організації (у галузі охорони здоров’я)

 • Профіль освітньої програми «Управління закладом охорони здоров’я» зі спеціальності 073 «Менеджмент»
 • Форми атестації здобувачів вищої освіти
 • Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
 • Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти

Освітня програма «Управління інноваційною діяльністю» Другого рівня вищої освіти


Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Кваліфікація: Магістр з менеджменту, професіонал з управління інноваційної діяльності

 • Профіль освітньої програми «Управління інноваційною діяльністю» зі спеціальності 073 «Менеджмент»
 • Форми атестації здобувачів вищої освіти
 • Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
 • Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти

Освітня програма «Управління логістичною діяльністю» Другого рівня вищої освіти


Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Кваліфікація: Магістр з менеджменту

 • Профіль освітньої програми «Управління логістичною діяльністю» зі спеціальності 073 «Менеджмент»
 • Форми атестації здобувачів вищої освіти
 • Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
 • Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти

Освітня програма «Якість, стандартизація та сертифікація» Другого рівня вищої освіти


Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Кваліфікація: Магістр з менеджменту

 • Профіль освітньої програми «Якість, стандартизація та сертифікація» зі спеціальності 073 «Менеджмент»
 • Форми атестації здобувачів вищої освіти
 • Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
 • Перелік нормативних документів, на яких базується стандарт вищої освіти

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами