Матеріали конференцій (351)

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Троц Ірина Вікторівна
 • Рік 2012
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Макроекономіка
 • Підрозділ Кафедра теоретичної та прикладної економіки
 • Сторінок 5
 • ISBD Троц І.В. Діагностика ймовірності банкрутства підприємства / І.В. Троц // Проблемы и перспективы развития экономической науки и образования в условиях Европейской интеграции: материалы междунар. науч.-практ. конф. (Польша, г. Варшава, 24-27 октября 2012 г.). - ООО "Экономический научно-обозревательный центр", 2012. - С.91-95.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Рік 2012
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 168
 • ББК ББК 88.4 + 65.2/4-98
 • УДК УДК 159.9:33 : 65.012.8
 • ISBD Матеріали Науково-практичної конференції молодих учених «Психологія та безпека бізнесу», присвяченої ХХ-річчю ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». – Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 168 c.

Додаткова інформація

 • Автор Ковалькова Тетяна Олександрівна
 • Рік 2012
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Постстресова реабілітація, Психологія екстремальних та кризових ситуацій, Інженерна психологія
 • Спеціальність Теорія та методика професійної освіти
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво К.: НАУ
 • Сторінок 1
 • УДК УДК 001:378-057.87(063)

Додаткова інформація

 • Автор Тавлуй Інна Петрівна
 • Рік 2011
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Спеціальність Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Сторінок 6
 • ISBD Тавлуй І.П. Використання міжнародних стандартів в агровиробництві. / І.П. Тавлуй // Збірник статей Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток державної системи дорадництва та її освітніх програм», Київ-Ніжин, 2011 р., 231 стор.

Додаткова інформація

 • Автор Тавлуй Інна Петрівна
 • Рік 2011
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Спеціальність Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Сторінок 3
 • ISBD Тавлуй І.П. Система управління якістю як інструмент підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств. / І.П. Тавлуй // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: тези доповідей за матер. ІІ Міжнар.наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ, 2011

Додаткова інформація

 • Автор Тавлуй Інна Петрівна
 • Рік 2011
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Спеціальність Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Сторінок 3
 • ISBD Тавлуй І.П. Використання міжнародних стандартів для забезпечення якості вищої освіти. / І.П. Тавлуй // Інформаційно-віимірювальні технології, технічне регулювання та менеджмент якості: зб. наук. праць ІІ наук.-практ. конфер. – Одеса, 2011.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами