Матеріали конференцій (351)

Додаткова інформація

 • Автор Тавлуй Інна Петрівна
 • Рік 2011
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Спеціальність Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Сторінок 2
 • ISBD Тавлуй І.П. Анкетування вступників як інструмент підвищення ефективності профорієнтаційної діяльності. / І.П. Тавлуй // Якість технологій – якість життя: Зб.тез ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків, 2011

Додаткова інформація

 • Автор Тавлуй Інна Петрівна
 • Рік 2011
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Спеціальність Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Сторінок 2
 • ISBD Тавлуй І.П. Результаты обратной связи с абитуриентами НУБиП Украины. / І.П. Тавлуй // Менеджмент качества в образовании: тезисы докладов по матер. IV всероссийск. научно-практ. конф. – Санкт-Петербург, 2011

Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Рік 2011
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Міжнародна економічна діяльність України, Міжнародні фінанси
 • Спеціальність Міжнародна економіка
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво Симферополь: ТНУ им. В.И.Вернадского
 • Сторінок 3
 • ISBD Ковтонюк К.В. Перспективи залучення України до європейського фінансового простору: материалы VІІІ Международной научно-практической конференции [«Теория и практика экономики предпринимательства»], (Алушта, 19-21 мая 2011 г.) / М-во образования и науки Украины, ТНУ им. В.И.Вернадского, Украинская ассоциация экономистов, Общественная организация «Лига молодых экономистов», Бизнес-центр ТНУ. – Симферополь: ТНУ им. В.И.Вернадского, 2011. – С. 72-73.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Тавлуй Інна Петрівна
 • Рік 2011
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Спеціальність Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Сторінок 4
 • УДК УДК 006.35(100)ISO/.83:378.1
 • ISBD Тавлуй І.П. Роль персоналу у розвитку системи управління якістю ВНЗ. / І.П. Тавлуй // Інформаційні технології в системі підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері освітнього менеджменту: зб. наукових статей Міжнар. наук.-практ. Конфер.–Хмельницький, 2011

Додаткова інформація

 • Автор Алькема Віктор Григорович
 • Рік 2011
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Фінансова безпека бізнесу, Теоретичні основи управління фінансово-економічною безпекою, Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки, Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 • Спеціальність Економіка підприємства, Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності, Управління фінансово-економічною безпекою
 • Підрозділ Кафедра управлінських технологій, Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти
 • Видавництво Буча: Український гуманітарний інститут
 • Сторінок 3
 • ISBD Алькема В.Г. Бізнес-розвідка як сучасний інструмент економічної безпеки логістичних утворень / В.Г. Алькема // Збірник матеріалів Міжвузівської науково-практичної конференції Українського гуманітарного інституту. – Київ-Буча 2011. – С. 17-19

Додаткова інформація

 • Рік 2011
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Підрозділ Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 100
 • УДК УДК 372.8 (082)
 • ISBD Професіоналізм – надбання тих, хто готовий долати виклики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 квітня 2011 р.) / Університет економіки та права «КРОК», Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної, Британська Рада в Україні. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2011. – 100 с.

Додаткова інформація

 • Автор Тавлуй Інна Петрівна
 • Рік 2011
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Спеціальність Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Сторінок 5
 • ISBD Тавлуй І.П. Принципы формирования целей высшего учебного заведения в сфере качества. / І.П. Тавлуй // Управление качеством образования в России и на постсоветском пространстве: сб. стат. VI Междун.научно-практ. конф. – Пенза, 2011

Додаткова інформація

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами