Статті (615)

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Румик Ігор Іванович
 • Рік 2015
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Фінанси, Фінансова безпека бізнесу
 • Спеціальність Фінанси і кредит
 • № комплекту №39 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ Кафедра фінансів‚ обліку та аудиту, Факультет економіки та підприємництва
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 17
 • ISBN ISBN 2307-6968
 • ББК ББК 65я5
 • УДК УДК 33 (082)
 • ISBD Румик І. І. Системний підхід до забезпечення продовольчої безпеки / І.І.Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015. - № 39. - С. 31-41

Додаткова інформація

 • Автор Сингаївська Ірина Валентинівна
 • Рік 2015
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Організаційна психологія
 • Спеціальність Психологія
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України
 • Сторінок 5
 • УДК УДК 159.923.2

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Рач Валентин Анаталійович
 • Рік 2015
 • Категорія Статті
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій
 • Видавництво Л.: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
 • Сторінок 14
 • УДК УДК 001.89:005.8
 • ISBD Рач В.А. Интуитивное и научное в управлении проектами / В.А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк), 2015. - №2(54). - С. 33-46

Додаткова інформація

 • Автор Сингаївська Ірина Валентинівна
 • Рік 2015
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Організаційна психологія
 • Спеціальність Психологія
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
 • Сторінок 13
 • УДК УДК 159.923.2
 • ISBD Сингаївська І.В Проблема оцінки професійної успішності викладача вищого навчального закладу/І.В. Сингаївська // Психологічні перспективи. – 2015. – № 26. – С. 264-274. (м. Луцьк)

Додаткова інформація

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами