Статті (612)

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Наумова Олена Олександрівна
 • Рік 2015
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Фінанси підприємств
 • Спеціальність Фінанси і кредит
 • № комплекту Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №42 «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ Факультет економіки та підприємництва, Кафедра маркетингу та поведінкової економіки
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 11
 • ISBN ISSN 2307-6968
 • ББК ББК 65я5
 • УДК УДК 33 (082)
 • ISBD Наумова О.О. Управління грошовими потоками підприємства / О.О. Наумова // Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – № 42. – К., 2015. – С. 113-119

Додаткова інформація

 • Автор Ковальчук Галина Олександрівна
 • Рік 2015
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Управління знаннями в системі економічної безпеки
 • Спеціальність Управління фінансово-економічною безпекою
 • Підрозділ Кафедра управління фінансово-економічною безпекою, Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки
 • Видавництво ЗНАННЯ
 • Сторінок 22
 • ISBN ISSN 1682-2366
 • УДК УДК 35; 37.014.5; 37.062.3; 378.14

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Захаров Олександр Іванович
 • Рік 2015
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Теоретичні основи управління фінансово-економічною безпекою, Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки
 • Спеціальність Управління фінансово-економічною безпекою
 • Підрозділ Кафедра управління фінансово-економічною безпекою, Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки
 • Видавництво Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
 • Сторінок 5
 • ISBN ISSN 2076-5843
 • УДК УДК 65.012.8
 • ISBD Захаров О.І. Узгодження функцій суб’єктів системи забезпечення економічної безпеки підприємства / О.І. Захаров // Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. - 2015. - Вип. 12. - С. 30-34

Додаткова інформація

 • Автор Ковалькова Тетяна Олександрівна
 • Рік 2015
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Загальна психологія, Педагогічна психологія
 • № комплекту Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №21 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 6
 • УДК УДК 159.923:37.091.12-051(045)
 • ISBD Ковалькова Т. О. Розуміння невербальних емоційних проявів особистості як важливий чинник ефективної професійної діяльності майбутніх психологів / Т. О. Ковалькова // Правничий вісник Університету «КРОК» Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 21. – К., 2015. – С. 171-176

Додаткова інформація

 • Автор Заболоцький Антон Юрійович
 • Рік 2016
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Дистанційне навчання
 • Підрозділ Центр дистанційного навчання
 • Видавництво К: Поліграфічний центр Осадчего В. В.
 • Сторінок 7
 • ISBN ISSN 1682-2366
 • УДК УДК 004.9.374
 • ISBD Заболоцький А.Ю. Система навчання викладачів інформаційним технологіям в різних країнах світу / А.Ю. Заболоцький // Вісник Національного університету оборони України. - № 3(40). – С. 88-93

Додаткова інформація

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами