Статті (618)

Додаткова інформація

 • Автор Рач Валентин Анаталійович
 • Рік 2015
 • Категорія Статті
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій
 • Видавництво Л.: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
 • Сторінок 14
 • УДК УДК 001.89:005.8
 • ISBD Рач В.А. Интуитивное и научное в управлении проектами / В.А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк), 2015. - №2(54). - С. 33-46

Додаткова інформація

 • Автор Сингаївська Ірина Валентинівна
 • Рік 2015
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Організаційна психологія
 • Спеціальність Психологія
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
 • Сторінок 13
 • УДК УДК 159.923.2
 • ISBD Сингаївська І.В Проблема оцінки професійної успішності викладача вищого навчального закладу/І.В. Сингаївська // Психологічні перспективи. – 2015. – № 26. – С. 264-274. (м. Луцьк)

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Медведєва Олена Михайлівна
 • Рік 2015
 • Категорія Статті
 • Підрозділ Кафедра математичних методів та статистики
 • Видавництво Л.: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
 • Сторінок 12
 • УДК УДК 005.81:005.216
 • ISBD Медведєва О.М. Проекты в сфере IT как разновидность мягких проектов / О.М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2015. - №2(54). - С. 112-124.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Рік 2015
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Міжнародна економіка, Міжнародні економічні відносини, Світова економіка
 • Спеціальність Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • № комплекту Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК», №40 «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 7
 • ISBN ISSN 230-6968
 • ББК ББК 65я5
 • УДК УДК 339.13.053.1:330.567
 • ISBD Ковтонюк К.В. Новий економічний порядок: сучасний стан і перспективи його розвитку / К.В.Ковтонюк // Вчені записки Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 1 (1997). – Вип. 40. – К., 2015. – С. 92-97.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами