Статті (614)

Додаткова інформація

 • Автор Румик Ігор Іванович
 • Рік 2016
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Фінанси, Гроші та кредит, Фінанси підприємств
 • Спеціальність Фінанси
 • Підрозділ Кафедра національної економіки та фінансів
 • Сторінок 8
 • УДК УДК 338.439
 • ISBD Румик І.І. Розвиток виробництва та споживання продовольства в світовій економіці / І. І. Румик //Наука й економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету.- 2016.- 1 (41). - С. 99-106

Додаткова інформація

 • Автор Румик Ігор Іванович
 • Рік 2016
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Фінанси, Бюджетна система, Гроші та кредит, Фінанси підприємств, Фінансове посередництво
 • Спеціальність Фінанси
 • Підрозділ Кафедра національної економіки та фінансів
 • Сторінок 11
 • УДК УДК 336.14
 • ISBD Румик І.І. Причини і шляхи мінімізації бюджетного дефіциту в Україні / І.І. Румик, А.М. Грубар //Сучасні підходи до управлінння підприємством: збірник наукових праць.-2016.-№1.-URL: http://spu.fmm.kpi.ua/issue/view/4356

Додаткова інформація

 • Автор Мелько Людмила Федорівна
 • Рік 2016
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Туристичне країнознавство
 • Спеціальність Туризм
 • Підрозділ Факультет економіки та підприємництва, Кафедра туризму
 • Видавництво К.: ГНОЗИС
 • Сторінок 10
 • УДК УДК 378.147
 • ISBD Мелько Л.Ф. Застосування технології веб-квесту при викладанні країнознавчих дисциплін: доцільність і протиріччя / Л.Ф. Мелько // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 1 до Вип. 37, Том ІV (72): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2016. – С. 165-174.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами