Статті (611)

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Баликіна Людмила Ігорівна
 • Рік 2014
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Теорія держави та права, Конституційне право України, Теорія та історія держави і права
 • Спеціальність Правознавство, Право
 • № комплекту №19 «Правничий вісник Університету «КРОК», Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра державно-правових дисциплін
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 12
 • ISBN ISSN 2312-7686
 • ББК ББК 67(я43)
 • УДК УДК 34(06)
 • ISBD Баликіна Л. І. Парламентаризм - протидія політичній корупції: аналіз основних аспектів в Україні та Білорусі / Л. І. Баликіна // Правничий вісник Університету "КРОК" : Збірник наукових праць. - 2014. - № 19. - С. 44-51

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Дубчак Олена Борисівна
 • Рік 2014
 • Категорія Статті
 • Спеціальність Психологія
 • № комплекту №20 «Правничий вісник Університету «КРОК», Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 12
 • ISBN ISSN 2312-7686
 • ББК ББК 67(я43)
 • УДК УДК 34(06)
 • ISBD Дубчак О.Б. Проблема організації викладання психології на засадах диференціації та індивідуалізації в закладах післядипломної педагогічної освіти / О.Б.Дубчак // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 20. – К. 2014. – 234-239 с.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Ковалькова Тетяна Олександрівна
 • Рік 2014
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Постстресова реабілітація, Психологія екстремальних та кризових ситуацій, Інженерна психологія
 • Спеціальність Теорія та методика професійної освіти
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Сторінок 15
 • ISBN ISSN 1609-624X
 • УДК УДК 658.344.64:656.7.071(045)

Додаткова інформація

 • Автор Оласюк Ганна Петрівна
 • Рік 2014
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Економіка підприємства, Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності
 • Спеціальність Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Експортно-орієнтований менеджмент
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 13
 • ББК ББК 65.428+65.2/4-98
 • УДК УДК 339.5:65.012.8
 • ISBD Оласюк Г.П. Порівняльний аналіз підходів щодо формування системи економічної безпеки підприємницьких структур /Г.П. Оласюк // Зовнішня торгівля та економічна безпека / К.: Університет економіки та права «КРОК». – К., 2014. – Вип. 10. – С. 90–95.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами