Статті (467)

Додаткова інформація

 • Автор Захаров Олександр Іванович
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Теоретичні основи управління фінансово-економічною безпекою, Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки
 • Спеціальність Управління фінансово-економічною безпекою
 • № комплекту №32 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ Кафедра управління фінансово-економічною безпекою, Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 11
 • ББК ББК 65я5
 • УДК УДК 33(082)
 • ISBD Захаров, О. І. Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки підприємств / О. І. Захаров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2012. - Том 2, № 32. - С. 80-87

Додаткова інформація

 • Автор Кузьміна Неждана Юріївна
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Психологія
 • Спеціальність Психологія
 • № комплекту Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №14 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 9
 • ISBD Кузьміна Н.Ю. Використання інтерактивних методів навчання при підготовці студентів до діяльності в бізнес-середовищі / Н.Ю. Кузьміна // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 14. – К., 2012. –С. 96-100

Додаткова інформація

 • Автор Картунов Олексій Васильович
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Політологія, Інформаційне суспільство
 • Спеціальність Міжнародна інформація
 • Підрозділ Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти, Кафедра суспільних наук
 • Видавництво К.: Центр соц. комунікацій
 • Сторінок 10
 • УДК УДК 327.2 (73)
 • ISBD Картунов О.В. «Велика Хартія Епохи Знань» як дорожня карта встановлення світового панування. / Картунов О.В. // Політичний менеджмент. – 2012. – № 3 (54). – С. 42-52

Додаткова інформація

 • Автор Сингаївська Ірина Валентинівна
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Організаційна психологія
 • Спеціальність Психологія
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво К.: Славян. ун-т Респ. Молдова
 • Сторінок 7

Додаткова інформація

 • Автор Кігель Володимир Романович
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Цикл дисциплін з прийняття рішень‚ моделювання та оптимізації
 • № комплекту №31 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 17
 • ISBD Кігель, В. Р. Обчислення детермінованого еквіваленту випадкового трикутно розподіленого прибутку / В. Р. Кігель // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2012. - № 31. - С. 158-170

Додаткова інформація

 • Автор Захаров Олександр Іванович
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки, Управління знаннями
 • Спеціальність Управління фінансово-економічною безпекою
 • Підрозділ Кафедра управління фінансово-економічною безпекою, Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки
 • Видавництво Львів: ЛьвДУВС
 • Сторінок 12
 • ББК ББК 65.011.3+65.09(4Укр).98
 • УДК УДК 338.47

Додаткова інформація

 • Автор Чернозубкін Ігор Олександрович, Цюцюпа Світлана Віталіївна
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Інформаційний менеджмент, Управління інформаційними зв’язками, Основи інформатизації суспільства
 • Спеціальність Міжнародна інформація, Адміністративний менеджмент
 • № комплекту №31 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин‚ інформації та бізнесу
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 12
 • ISBN ISSN 2307-6968
 • ББК ББК 65я5
 • УДК УДК 338.242.2+004.738.52
 • ISBD Чернозубкін, І. О. Особливості управління інформацією суб’єкту господарювання з використанням комп’ютерних соціальних мереж / І. О. Чернозубкін, С. В. Цюцюпа // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2012. - № 31. - С. 170-177

Додаткова інформація

 • Автор Картунов Олексій Васильович
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Інформаційне суспільство
 • Спеціальність Міжнародна інформація
 • Підрозділ Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти, Кафедра суспільних наук
 • Видавництво К.: «ІНТАС»
 • Сторінок 14
 • УДК УДК 303.725.37(430)
 • ISBD Картунов О.В. Практика формування інформаційного суспільства: досвід ФРН. / Картунов О.В. // Політологічний вісник: Зб. наук. праць. – К., 2012. – Вип. 61. – С. 155-166.

Додаткова інформація

 • Автор Ковалькова Тетяна Олександрівна
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Постстресова реабілітація, Психологія екстремальних та кризових ситуацій, Інженерна психологія
 • Спеціальність Теорія та методика професійної освіти
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
 • Сторінок 7
 • ISBN ISBN 966-660-016-1
 • ББК ББК 95.4
 • УДК УДК 06

Додаткова інформація

 • Автор Румик Ігор Іванович
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Фінанси, Фінансова безпека бізнесу, Гроші та кредит
 • Спеціальність Фінанси і кредит
 • № комплекту №32 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ Кафедра фінансів‚ обліку та аудиту, Факультет економіки та підприємництва
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 7
 • ББК ББК 65я5
 • УДК УДК 33 (082)
 • ISBD Румик І. І. Оцінка загроз продовольчої безпеки України / І. І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2012. - Том 2, № 32. - С. 137-144

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами