Статті (647)

Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Міжнародна економіка, Міжнародні економічні відносини, Світова економіка
 • Спеціальність Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво Симферополь: Межвузовский центр «КРЫМ»
 • Сторінок 10
 • ISBN ISSN 1562-0808
 • УДК УДК 339.92:061.1
 • ISBD Ковтонюк К.В. Закономірності фінансового регіоналізму / К.В. Ковтонюк // Культура народов Причерноморья / Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского. Межвузовский центр «КРЫМ». – 2012. - №240. – С. 56-59.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Румик Ігор Іванович
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Фінанси, Гроші та кредит, Інвестування, Фінансове посередництво
 • Спеціальність Фінанси і кредит
 • Підрозділ Кафедра фінансів‚ обліку та аудиту, Факультет економіки та підприємництва
 • Видавництво К.: Академія муніципального управління
 • Сторінок 8
 • УДК УДК 330 (06)

Додаткова інформація

 • Автор Галиця Ігор Олександрович, Іваницька Ольга Михайлівна
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Інноваційний менеджмент, Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємства, Інноваційний розвиток підприємства, Креативний менеджмент
 • Спеціальність Економіка підприємства, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Підрозділ Факультет економіки та підприємництва, Кафедра економіки та менеджменту підприємства
 • Видавництво Науково практичне видання: Банківська справа
 • Сторінок 7
 • ISBN ISSN 1996-3947
 • УДК УДК 33
 • ISBD Галиця І.О. Іваницька О.М. Регіональні фінансові мережі, як фактор активізації інвестиційно – інноваційних процесів в Україні // Банківська справа –2012. №3(105) – С. 81-88

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Кузьміна Неждана Юріївна
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Психологія
 • Спеціальність Психологія
 • № комплекту Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №14 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 9
 • ISBD Кузьміна Н.Ю. Використання інтерактивних методів навчання при підготовці студентів до діяльності в бізнес-середовищі / Н.Ю. Кузьміна // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 14. – К., 2012. –С. 96-100

Додаткова інформація

 • Автор Картунов Олексій Васильович
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Політологія, Інформаційне суспільство
 • Спеціальність Міжнародна інформація
 • Підрозділ Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти, Кафедра суспільних наук
 • Видавництво К.: Центр соц. комунікацій
 • Сторінок 10
 • УДК УДК 327.2 (73)
 • ISBD Картунов О.В. «Велика Хартія Епохи Знань» як дорожня карта встановлення світового панування. / Картунов О.В. // Політичний менеджмент. – 2012. – № 3 (54). – С. 42-52

Додаткова інформація

 • Автор Сингаївська Ірина Валентинівна
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Організаційна психологія
 • Спеціальність Психологія
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво К.: Славян. ун-т Респ. Молдова
 • Сторінок 7

Додаткова інформація

 • Автор Кігель Володимир Романович
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Цикл дисциплін з прийняття рішень‚ моделювання та оптимізації
 • № комплекту №31 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 17
 • ISBD Кігель, В. Р. Обчислення детермінованого еквіваленту випадкового трикутно розподіленого прибутку / В. Р. Кігель // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2012. - № 31. - С. 158-170

Додаткова інформація

 • Автор Захаров Олександр Іванович
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки, Управління знаннями
 • Спеціальність Управління фінансово-економічною безпекою
 • Підрозділ Кафедра управління фінансово-економічною безпекою, Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки
 • Видавництво Львів: ЛьвДУВС
 • Сторінок 12
 • ББК ББК 65.011.3+65.09(4Укр).98
 • УДК УДК 338.47
 • ISBD Захаров О.І. Управління знаннями у системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності / О. І. Захаров // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць.- 2012.- Вип. 1. - С.39-47.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами