Статті (618)

Додаткова інформація

 • Автор Алькема Віктор Григорович
 • Рік 2011
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Фінансова безпека бізнесу, Теоретичні основи управління фінансово-економічною безпекою, Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки, Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 • Спеціальність Економіка підприємства, Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності, Управління фінансово-економічною безпекою
 • Підрозділ Кафедра управлінських технологій, Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти
 • Видавництво Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія»
 • Сторінок 10
 • ISBN ISBN 966-7631-55-9
 • ББК ББК 65.9(4)
 • УДК УДК 336 (477)
 • ISBD Алькема В.Г. Аналіз системи економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності / В.Г. Алькема // Фінансова система України: Збірник наукових праць. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип.16. – 644 с.

Додаткова інформація

 • Автор Дубчак Олена Борисівна
 • Рік 2011
 • Категорія Статті
 • Спеціальність Психологія
 • Видавництво К: Інститут психології ім. Г.С. Костюка
 • Сторінок 12
 • ISBN ISSN 978-966-2213-21-8
 • ББК ББК 74.1 А 43
 • ISBD Дубчак О.Б. Профілактика професійного вигорання в системі післядипломної освіти вчителів / О.Б.Дубчак // Актуальні проблеми психології: Психологія особистості. Психологічна допомога особистості / за ред. С.Д.Максименка, М.В. Папучі. – Київ, 2011. – Том 11. – Вип. 4. – Ч. 1. – 254-262 с.

Додаткова інформація

 • Автор Тавлуй Інна Петрівна, Хомічак Любомир Михайлович
 • Рік 2011
 • Категорія Статті
 • Спеціальність Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Видавництво Держспоживстандарт України
 • Сторінок 8
 • УДК УДК 378:006.015.5
 • ISBD Тавлуй І.П. Особливості застосування процесного підходу під час розроблення системи управління якістю вищого навчального закладу. / І.П. Тавлуй, Л.М. Хомічак // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2011. – №3 (70).

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Тавлуй Інна Петрівна
 • Рік 2011
 • Категорія Статті
 • Спеціальність Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Видавництво Національний університет «Львівська політехніка»
 • Сторінок 13
 • УДК УДК 378:006.015.5
 • ISBD Тавлуй І.П. Особливості застосування системного підходу до управління під час розроблення та впровадження системи управління якістю вищого навчального закладу. / І.П. Тавлуй // Вісник національного університету «Львівська політехніка»: зб. наук. праць. Серія: Автоматика, вимірювання та керування. – 2011. – № 695

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Захаров Олександр Іванович
 • Рік 2011
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності
 • Спеціальність Управління фінансово-економічною безпекою
 • Підрозділ Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки
 • Сторінок 7
 • УДК УДК 336.763.2
 • ISBD Захаров О.І. Державна служба охорони як суб’єкт системи економічної безпеки акціонерних товариств / О. І. Захаров, В. І. Франчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна.- 2011.- Вип. 2.-С.314-320.

Додаткова інформація

 • Автор Кігель Володимир Романович
 • Рік 2011
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Цикл дисциплін з прийняття рішень‚ моделювання та оптимізації
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Видавництво Международный научно–практический журнал «Логистика. Проблемы и решения»
 • Сторінок 7

Додаткова інформація

 • Автор Дубчак Олена Борисівна
 • Рік 2011
 • Категорія Статті
 • Спеціальність Психологія
 • Видавництво Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського
 • Сторінок 13
 • ISBN ISSN 2078-2128
 • ББК ББК 94.3.88 H 34
 • УДК УДК 159.9:504(06)
 • ISBD Дубчак О.Б. Профілактика професійної деформації особистості учителя в системі післядипломної педагогічної освіти / О.Б.Дубчак // Науковий вісник Миколаївського держ. університету ім. В.О. Сухомлинського: збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка, Н.О.Євдокимової. – Т. 2. – Вип. 6. Миколаїв: МДУ ім. В.О.Сухомлинського. 2011.– (Серія «Психологічні науки») – 101-102 с.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами