Статті (611)

Додаткова інформація

 • Автор Ножовнік Олег Миколайович
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Ділова іноземна мова, Фахова іноземна мова
 • Спеціальність Міжнародна економіка
 • Підрозділ Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін, Факультет міжнародних відносин
 • Видавництво Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г.
 • Сторінок 11
 • ББК 74я43
 • УДК УДК 371 (082)

Додаткова інформація

 • Автор Ножовнік Олег Миколайович
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Ділова іноземна мова
 • Спеціальність Міжнародна економіка
 • Підрозділ Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін, Факультет міжнародних відносин
 • Видавництво СПб.: Питер
 • Сторінок 6
 • ISBN 2222-5501
 • УДК 378.147:802.0

Додаткова інформація

 • Автор Кузьміна Неждана Юріївна
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Психологія
 • Спеціальність Психологія
 • № комплекту Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №11 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 21
 • ISBD Кузьміна Н.Ю. Про нові аспекти підготовки психологів в умовах інформатизації суспільства / Н.Ю. Кузьміна // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 11. – К., 2012. –С. 149-159

Додаткова інформація

 • Автор Баликіна Людмила Ігорівна
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Теорія держави та права, Конституційне право України, Теорія та історія держави і права
 • Спеціальність Правознавство, Право
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра державно-правових дисциплін
 • Видавництво К.: Фенікс
 • Сторінок 7
 • ISBD Баликіна Л.І. Парламентаризм – система політичної організації держави / Л.І. Баликіна // Бюлетень Міністерства юстиції України. – № 2(лютий). – 2012. – С. 100-106.

Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Міжнародна економіка, Міжнародні економічні відносини, Світова економіка
 • Спеціальність Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво Симферополь: Межвузовский центр «КРЫМ»
 • Сторінок 10
 • ISBN ISSN 1562-0808
 • УДК УДК 339.92:061.1
 • ISBD Ковтонюк К.В. Закономірності фінансового регіоналізму / К.В. Ковтонюк // Культура народов Причерноморья / Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского. Межвузовский центр «КРЫМ». – 2012. - №240. – С. 56-59.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Румик Ігор Іванович
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Фінанси, Гроші та кредит, Інвестування, Фінансове посередництво
 • Спеціальність Фінанси і кредит
 • Підрозділ Кафедра фінансів‚ обліку та аудиту, Факультет економіки та підприємництва
 • Видавництво К.: Академія муніципального управління
 • Сторінок 8
 • УДК УДК 330 (06)

Додаткова інформація

 • Автор Галиця Ігор Олександрович, Іваницька Ольга Михайлівна
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Інноваційний менеджмент, Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємства, Інноваційний розвиток підприємства, Креативний менеджмент
 • Спеціальність Економіка підприємства, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Підрозділ Факультет економіки та підприємництва, Кафедра економіки та менеджменту підприємства
 • Видавництво Науково практичне видання: Банківська справа
 • Сторінок 7
 • ISBN ISSN 1996-3947
 • УДК УДК 33
 • ISBD Галиця І.О. Іваницька О.М. Регіональні фінансові мережі, як фактор активізації інвестиційно – інноваційних процесів в Україні // Банківська справа –2012. №3(105) – С. 81-88

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Кузьміна Неждана Юріївна
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Психологія
 • Спеціальність Психологія
 • № комплекту Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №14 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 9
 • ISBD Кузьміна Н.Ю. Використання інтерактивних методів навчання при підготовці студентів до діяльності в бізнес-середовищі / Н.Ю. Кузьміна // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 14. – К., 2012. –С. 96-100

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами