Статті (647)

Додаткова інформація

 • Автор Чернозубкін Ігор Олександрович, Цюцюпа Світлана Віталіївна
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Інформаційний менеджмент, Управління інформаційними зв’язками, Основи інформатизації суспільства
 • Спеціальність Міжнародна інформація, Адміністративний менеджмент
 • № комплекту №31 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин‚ інформації та бізнесу
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 12
 • ISBN ISSN 2307-6968
 • ББК ББК 65я5
 • УДК УДК 338.242.2+004.738.52
 • ISBD Чернозубкін, І. О. Особливості управління інформацією суб’єкту господарювання з використанням комп’ютерних соціальних мереж / І. О. Чернозубкін, С. В. Цюцюпа // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2012. - № 31. - С. 170-177

Додаткова інформація

 • Автор Картунов Олексій Васильович
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Інформаційне суспільство
 • Спеціальність Міжнародна інформація
 • Підрозділ Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти, Кафедра суспільних наук
 • Видавництво К.: «ІНТАС»
 • Сторінок 14
 • УДК УДК 303.725.37(430)
 • ISBD Картунов О.В. Практика формування інформаційного суспільства: досвід ФРН. / Картунов О.В. // Політологічний вісник: Зб. наук. праць. – К., 2012. – Вип. 61. – С. 155-166.

Додаткова інформація

 • Автор Ковалькова Тетяна Олександрівна
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Постстресова реабілітація, Психологія екстремальних та кризових ситуацій, Інженерна психологія
 • Спеціальність Теорія та методика професійної освіти
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова
 • Сторінок 7
 • ISBN ISBN 966-660-016-1
 • ББК ББК 95.4
 • УДК УДК 06

Додаткова інформація

 • Автор Румик Ігор Іванович
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Фінанси, Фінансова безпека бізнесу, Гроші та кредит
 • Спеціальність Фінанси і кредит
 • № комплекту №32 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ Кафедра фінансів‚ обліку та аудиту, Факультет економіки та підприємництва
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 7
 • ББК ББК 65я5
 • УДК УДК 33 (082)
 • ISBD Румик І. І. Оцінка загроз продовольчої безпеки України / І. І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2012. - Том 2, № 32. - С. 137-144

Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Європейський інвестиційний бізнес, Міжнародна економічна діяльність України
 • Спеціальність Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво К.: Унів. Вид-во ПУЛЬСАРИ
 • Сторінок 9
 • ББК ББК 65.9(4Укр)я43+65.9(4)я43
 • УДК УДК 339.92:061.1
 • ISBD Ковтонюк К.В. Пріоритетні напрямки фінансового співробітництва України з регіональними фінансовими просторами / К.В.Ковтонюк // Конвергенція економік України та Європейського Союзу: проблеми і перспективи: зб. наук. праць / Нац. Ун-т «Києво-Могилян. акад.», Каф. Екон. теорії, Центр ім. Жака Моне з європ. студій при НАУКМА; редкол.: Ю.М.Бажал та ін. – К.: Унів. Вид-во ПУЛЬСАРИ, 2012. – С. 70-76.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Кігель Володимир Романович
 • Рік 2012
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Цикл дисциплін з прийняття рішень‚ моделювання та оптимізації
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Видавництво К.: Міленіум
 • Сторінок 16

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами