Програми фахового випробування для вступників у 2017 році

  • Рік:
  • Категорія: Матеріали для самостійної роботи
  • Дисципліна: Фінанси, Економіка підприємства, Алгоритмізація та програмування, Бухгалтерський облік, Вища математика, Господарське право, Гроші та кредит, Інвестування, Країнознавство, Логістика, Маркетинг, Математичні методи дослідження операцій, Міжнародна інформація, Міжнародна торгівля, Міжнародні економічні відносини, Міжнародні фінанси, Стратегія підприємства, Фінанси підприємств, Фінансовий облік, Цивільне право, Вікова психологія, Економічна теорія, Загальна психологія, Інтелектуальна власність, Рекреаційні комплекси світу, Світова економіка, Бізнес-планування, Звітність підприємства, Зовнішньоекономічна діяльність підприємства, Клінічна психологія, Мікроекономіка, Об'єктно-орієнтоване програмування, Організація баз даних, Організація туристичної діяльності, Основи біології та генетики людини, Основи галузевої економіки та підприємництва, Основи логістики, Основи менеджменту, Основи міжнародних відносин, Основи міжнародної інформації, Основи права, Основи правових знань, Планування та організація діяльності підприємства, Потенціал і розвиток підприємства, Психологія управління, Підприємницька діяльність, Соціальна психологія, Управління витратами, Цивільне та сімейне право, Інформаційні технології
  • Спеціальність: Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Економіка підприємства, Міжнародна економіка, Фінанси і кредит, Облік і аудит, Оціночна діяльність, Маркетинг, Маркетингова діяльність, Комерційна діяльність, Аналітична діяльність на світових товарних ринках, Психологія, Правознавство, Комп’ютерні науки, Розробка програмного забезпечення, Обслуговування програмних систем і комплексів, Туризм, Готельне обслуговування, Адміністративний менеджмент, Управління фінансово-економічною безпекою, Право, Agile-технології розробки програмного забезпечення, Бізнес в Європейському Союзі, Бізнес-адміністрування, Економіка підприємницьких структур, Економіка, Експортно-орієнтований менеджмент, Комп'ютерні науки та інформаційні технології, Менеджмент майнової та фізичної безпеки, Менеджмент, Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, Міжнародні економічні відносини, Науки про освіту, Облік і оподаткування, Обслуговування комп'ютерних систем і мереж, Обслуговування систем баз даних і знань, Педагогіка вищої школи, Публічне управління та адміністрування, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, Створення та розвиток ІТ-компаній, Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльностю, Управління логістичною діяльністю, Управління навчальним закладом, Управління проектами, Управління інноваційною діяльністю, Фінанси, банківська справа та страхування, Якість, стандартизація та сертифікація, Інтелектуальна власність, Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»

Перелік файлів програм фахового випробування для вступників у 2017 році


Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами