Матеріали конференцій (194)

Додаткова інформація

 • Автор Петрова Ірина Леонідівна
 • Рік 2016
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Менеджмент персоналу
 • Спеціальність Менеджмент
 • Підрозділ Кафедра маркетингу та поведінкової економіки
 • Видавництво Кропивницький: Центральноукраїнський національний технічний університет
 • Сторінок 2
 • ISBD Петрова І.Л. Актуалізація проблеми неформальної зайнятості в Україні/ І.Л. Петрова // Людина і праця в економіці регіону: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 31 жовтня 2016 р. (Частина 1: Актуальні проблеми соціально-трудових відносин). – Кропивницький: РВЛ ЦНТУ. – 2016. – С. 27-29

Додаткова інформація

 • Рік 2016
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Фінанси, Психологія, Екологія, Менеджмент, Правознавство, Управління проектами, Національна економіка, Політологія
 • Спеціальність Психологія, Туризм, Право, Політологія, Менеджмент, Управління проектами
 • Підрозділ Університет економіки та права «КРОК»
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 502
 • ББК ББК 65ю5 (4Укр)Я73
 • УДК УДК 338(477)(063)
 • ISBD Українські перспективи у світовому розвитку : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року) / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2016. – 502 с.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Ковалькова Тетяна Олександрівна
 • Рік 2016
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Вікова психологія, Загальна психологія, Педагогічна психологія
 • Спеціальність Психологія
 • Підрозділ Кафедра психології
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 3
 • ISBD Ковалькова Т.О. Застосування викладачем методу аналізу конкретних ситуацій під час навчання майбутніх психологів / Т.О. Ковалькова // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Наук.-практ. конф. молодих учених, 4 листопада 2016 р. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2016. – С. 359–360.

Додаткова інформація

 • Рік 2016
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 67
 • ББК ББК 65.050я73
 • УДК УДК 005.8(063)
 • ISBD Управління проектами: КРОК за КРОКом: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 23 березня 2016 року) / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2016. – 67 с.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Сова Олена Юріївна
 • Рік 2016
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Страхування
 • Спеціальність Фінанси, банківська справа та страхування
 • Підрозділ Факультет економіки та підприємництва, Кафедра національної економіки та фінансів
 • Видавництво Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour»
 • Сторінок 4
 • ББК ББК 94
 • ISBD Sova O. The financial control of insurance companies// Zbiоr artykułуw naukowych. Konferencji miedzynarodowej naukowo-praktycznej «Еconomy. Zarządzanie. Wspуłczesne problemy i perspektywy rozwoju».- 2016.- Warszawa: Wydawca «Diamond trading tour».- p.

Додаткова інформація

 • Рік 2016
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 88
 • ББК ББК 31я43
 • УДК 620.9(063)
 • ISBD Енергетика: уроки минулого – альтернативи майбутнього: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської екологічної конференції // Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016. – с. 88

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами