Матеріали конференцій (351)

Додаткова інформація

 • Автор Мелько Людмила Федорівна, Уварова Ганна Шевкетівна
 • Рік 2021
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Підрозділ Кафедра туризму
 • Сторінок 3
 • ISBD Melko L. Blockchain technology in the tourist sphere: realities of today / L. Melko, G. Uvarova // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021).

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Бєлова Олена Ігорівна
 • Рік 2021
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Підрозділ Кафедра маркетингу та поведінкової економіки
 • Видавництво Кропивницький: Центральноукраїнський національний технічний університет
 • Сторінок 2
 • ISBD Bielova O. Environmental factors of motivation mechanism of employees' innovative activity in the enterprise / O Bielova // Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (16 квітня 2021 р.). - Кропивницький: РВЛ ЦНТУ, 2021. - С. 15-16.

Додаткова інформація

 • Автор Ляшенко Олександра Миколаївна
 • Рік 2021
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Підрозділ Кафедра бізнес-адміністрування та управління проектами
 • Сторінок 6
 • ISBD Ляшенко О.М. Реалізація принципів сталого розвитку у забезпеченні економічної безпеки АПК/ О.М. Ляшенко // Сталий розвиток - ХХІ століття. Дискусії 2021 (наукові читання імені Ігоря Недіна): збірка наукових доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції (2-3 грудня 2021 р.)/ Національний університет "Києво-Могилянська академія"; за ред. проф. Є.В. Хлобистова.- Київ, 2021. - С. 513-518.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Румик Ігор Іванович, Копитко Марта Іванівна, Захаров Олександр Іванович, Поскрипко Юрій Анатолійович, Пазєєва Ганна Михайлівна, Кондес Тетяна Василівна, Коваль Яна Сергіївна, Мігус Ірина Петрівна, Лаптєв Михайло Сергійович, Ляшенко Олександра Миколаївна, Рибалко Ірина Вікторівна, Лойко Валерія Вікторівна
 • Рік 2020
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Сторінок 75
 • ISBN ISBN 978-9949-01-965-6
 • ISBD International conference on economics, accounting and finance (Prague, Czech Republic, Jule 02-04), 2020. - 75 p.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами