Матеріали конференцій (307)

Додаткова інформація

 • Автор Троц Ірина Вікторівна
 • Рік 2018
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Макроекономіка
 • Підрозділ Кафедра прикладної економіки
 • Видавництво Полтава: Полтавський університет економіки і торгівлі
 • Сторінок 5
 • ISBD Троц І.В. Стан і тенденції розвитку сучасних інформаційних систем в обліку та оподаткуванні / І. В. Троц // Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22 листопада 2018 року). - Полтава: ПУЕТ, 2018. - С. 253-257.

Додаткова інформація

 • Автор Данченко Олена Борисівна
 • Рік 2018
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Реінжиніринг бізнес-процесів
 • Спеціальність Управління проектами
 • Підрозділ Кафедра управлінських технологій
 • Сторінок 4
 • ISBD Development of Infocommunication System for Scientific Activity Administration of Educational Environment's Subjects / Andrii Biloshchytskyi, Alexander Kuchansky, Svitlana Biloshchytska, Yurii Andrashko, Olena Danchenko //International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (October 9-12, 2018 Kharkiv, Ukraine)

Додаткова інформація

 • Автор Данченко Олена Борисівна
 • Рік 2018
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Інноваційний менеджмент
 • Спеціальність Управління проектами
 • Підрозділ Кафедра управлінських технологій
 • Сторінок 6
 • ISBD Combined Models for Forecasting the Air Pollution Level in Infocommunication Systems for the Environment State Monitoring /Alexander Kuchansky , Andrii Biloshchytskyi, Yurii Andrashko, Vladimir Vatskel, Svitlana Biloshchytska, Olena Danchenko and Igor Vatskel // The 4th IEEE International Symposium on Wireless Systems within the International Conferences on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (20-21 September, 2018, Lviv, Ukraine). - С. 125-130.

Додаткова інформація

 • Автор Бєлова Олена Ігорівна
 • Рік 2018
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Інноваційний менеджмент, Стратегічний менеджмент
 • Спеціальність Управління проектами
 • Підрозділ Кафедра бізнес-адміністрування та управління проектами
 • Сторінок 6
 • ISBD Learning space conceptual model for computing games developers /Andrii Biloshchytskyi Alexander Kuchansky Yurii Andrashko Olena Bielova // 13th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT) (11-14 September, 2018, Lviv, Ukraine). - IEEE, 2018. - P. 97-102.

Додаткова інформація

 • Автор Сова Олена Юріївна
 • Рік 2018
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Фінанси
 • Спеціальність Фінанси, банківська справа та страхування, Фінанси
 • Підрозділ Факультет економіки та підприємництва, Кафедра національної економіки та фінансів
 • Видавництво Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
 • Сторінок 2
 • УДК УДК 30.341.1:334.7.049.5(082)
 • ISBD Сова О.Ю. Сутність експертної діагностики фінансового стану підприємства / О.Ю. Сова // Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (25 жовтня 2018 р.) / від. ред. О.М. Полінкевич, Л.В. Шостак. - Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки, 2018. - С. 86-87

Додаткова інформація

 • Автор Сова Олена Юріївна
 • Рік 2018
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Фінанси
 • Спеціальність Фінанси, банківська справа та страхування, Фінанси
 • Підрозділ Факультет економіки та підприємництва, Кафедра національної економіки та фінансів
 • Сторінок 5
 • ISBN ISBN 2522-1833
 • УДК УДК 336.67
 • ISBD Сова О.Ю. Механізм формування прибутку підприємств у ринкових умовах / О.Ю. Сова // Сучасні тенденції розвитку української науки: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (21-22 березня 218 р. м. Переяслав-Хмельницький). - Переяслав-Хмельницький. - 2018. - Вип. 3(13). - С.13-16.

Додаткова інформація

 • Автор Сова Олена Юріївна
 • Рік 2018
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Фінанси, Фінансовий ринок
 • Спеціальність Фінанси, банківська справа та страхування, Фінанси
 • Підрозділ Факультет економіки та підприємництва, Кафедра національної економіки та фінансів
 • Сторінок 3
 • УДК УДК 334.78 (336)
 • ISBD Сова О.Ю. Саморегулювання ринку фінансових послуг в Україні / О.Ю. Сова // Стратегічні детермінанти соціально-економічного розвитку в умовах трансформаційних перетворень: збірник тез доповідей наукових читань (25 квітня 2018 р., Київ). - К.: Київський університет ринкових відносин, 2018. - С. 172-174

Додаткова інформація

 • Автор Сова Олена Юріївна
 • Рік 2018
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Фінанси, Гроші та кредит
 • Спеціальність Фінанси, банківська справа та страхування, Фінанси
 • Підрозділ Факультет економіки та підприємництва, Кафедра національної економіки та фінансів
 • Сторінок 3
 • УДК УДК 330.34(477)
 • ISBD Сова О.Ю. Cashless economy: ризики та нові можливості для України / О.Ю. Сова // Економічне майбутнє України очима молодих дослідників: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (30 листопада 2018 р., м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. - К.: ТОВ "ВІПО", 2018. - С.226-229

Додаткова інформація

 • Автор Сова Олена Юріївна
 • Рік 2018
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Страхові послуги, Страхування
 • Спеціальність Фінанси, банківська справа та страхування, Фінанси
 • Підрозділ Факультет економіки та підприємництва, Кафедра національної економіки та фінансів
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 2
 • УДК УДК 368
 • ISBD Sova O.Yu. Trends of development of life insurance in Ukraine/ O. Yu. Sova // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.323-326

Додаткова інформація

 • Автор Сова Олена Юріївна
 • Рік 2018
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Гроші та кредит
 • Спеціальність Фінанси, банківська справа та страхування, Фінанси
 • Підрозділ Факультет економіки та підприємництва, Кафедра національної економіки та фінансів
 • Сторінок 2
 • УДК УДК 001+101+159.9+37+316+801+330.1+339.1+669
 • ISBD Sova O. The survey of the separation of money and credit / O. Sova // Universum View: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Краматорськ. Україна. 28 вересня 2018 р.). - Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2018. - С. 147-148

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами