Матеріали конференцій (351)

Додаткова інформація

 • Автор Троц Ірина Вікторівна
 • Рік 2020
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Макроекономіка
 • Підрозділ Кафедра теоретичної та прикладної економіки
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 2
 • ISBD Троц І.В. Зарубіжний досвід імплементації мультилістичної системи у сфері нерухомості / І.В. Троц, О.Л. Корчан // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/125

Додаткова інформація

 • Автор Бєлова Олена Ігорівна
 • Рік 2020
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Інноваційний менеджмент, Стратегічний менеджмент
 • Спеціальність Управління проектами
 • Підрозділ Кафедра бізнес-адміністрування та управління проектами
 • Видавництво К: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 • Сторінок 3
 • УДК УДК 331.2
 • ISBD Bielova O. Peculiarities of project team’s motivation in strategic perspective / Bielova O. // Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку : зб. тез доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф.; 11–12 листоп. 2020 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 164–166.

Додаткова інформація

 • Автор Колесник Ірина Анатоліївна
 • Рік 2020
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Підрозділ Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Сторінок 7
 • ISBD Kolesnyk I. Financial aspects of national migration processes / Iryna Kolesnyk, Larisa Lutay, Andrii Cherkasov // Eastern European conference of management and economics Environmental Management and Sustainable Economic Development: Proceedings of the 2nd International Scientific Conference. – Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2020. -Р. 254-261.

Додаткова інформація

 • Автор Сорока Ірина Анатоліївна
 • Рік 2020
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Ділова іноземна мова, Фахова іноземна мова
 • Підрозділ Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін
 • Сторінок 3
 • ISBD Soroka I.A. Patterns of cross-cultural behavior: Indian outlook / I. A. Soroka // International scientific and practical conference «Current trends and factors of the development of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries»: conference proceedings (September 25–26, 2020). - Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. - Pp. 192-194.

Додаткова інформація

 • Автор Сорока Ірина Анатоліївна
 • Рік 2020
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Підрозділ Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін
 • Сторінок 4
 • УДК УДК 159.99
 • ISBD Soroka I. Psychological models of conflict management in organizations / I. Soroka // World science: problems, prospects and innovations: Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. - Toronto: Perfect Publishing, 2020. - Pp. 165-168

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами