Матеріали конференцій (174)

Додаткова інформація

 • Автор Сингаївська Ірина Валентинівна
 • Рік 2015
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Організаційна психологія
 • Спеціальність Психологія
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 • Сторінок 2
 • УДК УДК 159.923.2

Додаткова інформація

 • Рік 2015
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 585
 • ББК ББК 66я43331
 • УДК УДК 063
 • ISBD Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року) / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015. – 585 с.

Додаткова інформація

 • Автор Кахута Надія Дмитрівна
 • Рік 2015
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Українська мова за професійним спрямуванням
 • Спеціальність Економіка підприємства, Менеджмент, Фінанси, банківська справа та страхування
 • Підрозділ Кафедра економічної теорії
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 4
 • УДК УДК 811.161.2:37
 • ISBD Кахута Н.Д. Українська мова як інструмент національної освіти та науки / Кахута Н.Д. // Економічна теорія та освіта ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року) / ВНЗ Університет економіки та права «КРОК». - К. : Університет економіки та права "КРОК". – 2015. – С. 21 – 23

Додаткова інформація

 • Автор Андрєєва Віта Анатоліївна
 • Рік 2015
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Економіка підприємства
 • Спеціальність Економіка підприємства
 • Підрозділ Факультет економіки та підприємництва, Кафедра економіки та менеджменту підприємства
 • Видавництво Черкаси: ЧДТУ
 • Сторінок 2
 • ББК ББК 65я5
 • УДК УДК 338:45
 • ISBD Андрєєва В.А. Еколого-економічна безпека підприємства: властивості, стратегія та інструменти забезпечення // Теорія і практика сучасної економіки: Матеріали XVI міжнародної науково- практичної конференції: 19 листопада 2015 року, у 2 Т./Відповідальний редактор Вяткін П.С. - Черкаси: ЧТДУ, - 2015. – Т.1. – С. 55-57.

Додаткова інформація

 • Автор Сингаївська Ірина Валентинівна
 • Рік 2015
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Організаційна психологія
 • Спеціальність Психологія
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво Мукачево: Вид-во «Карпатська вежа»
 • Сторінок 2
 • УДК УДК 159.923.2

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами