Матеріали конференцій (194)

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Рік 2016
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 308
 • ISBN ISBN 978-966-170-003-0
 • ББК ББК 67.412.1(я 43)
 • УДК УДК 34:063
 • ISBD Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: Збірник матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції // Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016. – 308 с.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Ковалькова Тетяна Олександрівна
 • Рік 2015
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Загальна психологія
 • Підрозділ Кафедра психології
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 4
 • ISBD Ковалькова Т.О. Професійне становлення майбутніх психологів в умовах навчання у вищих навчальних закладах / Т.О. Ковалькова // Права людини – сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки: матеріали Наук.-практ. конф., 4 грудня 2015 р. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Баликіна Людмила Ігорівна
 • Рік 2015
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Теорія держави та права, Конституційне право України, Теорія та історія держави і права
 • Спеціальність Правознавство
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра державно-правових дисциплін
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 4
 • ISBD Баликіна Л.І. Парламентська виборча система в Україні та Білорусії: порівняльні аспекти / Л.І. Баликіна // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року) / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.:Університет економіки та права «КРОК», 2015. – С. 317-318.

Додаткова інформація

 • Автор Сингаївська Ірина Валентинівна
 • Рік 2015
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Організаційна психологія
 • Спеціальність Психологія
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 2
 • ISBD Сингаївська І.В Аналіз рольових статусів викладача вищого навчального закладу /І.В. Сингаївська // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали Науково-практичної конференції, 21 жовтня 2015 р. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015. – С. 237-238.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами