Матеріали конференцій (177)

Додаткова інформація

 • Автор Панчук Ірина Олегівна
 • Рік 2015
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Теорія держави та права
 • Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 • Сторінок 5
 • ISBN ISSN 2078-9165
 • УДК УДК 340.1

Додаткова інформація

 • Автор Кігель Володимир Романович
 • Рік 2015
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Цикл дисциплін з прийняття рішень‚ моделювання та оптимізації
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Видавництво К.: Міленіум
 • Сторінок 4

Додаткова інформація

 • Автор Картунов Олексій Васильович, Маруховська-Картунова Ольга Олександрівна
 • Рік 2015
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Логіка
 • Спеціальність Психологія, Правознавство
 • Підрозділ Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти, Кафедра суспільних наук
 • Видавництво Переяслав-Хмельницький: ТОВ «Колібрі»
 • Сторінок 6
 • ISBD Картунов О.В. Актуалізація вивчення логіки: досвід західних ВНЗ / О.В. Картунов, О.О. Маруховська // Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії». Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький: ТОВ "Колібрі", 2015 р. – С.216-218.

Додаткова інформація

 • Автор Сингаївська Ірина Валентинівна
 • Рік 2015
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Організаційна психологія
 • Спеціальність Психологія
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 • Сторінок 2
 • УДК УДК 159.923.2

Додаткова інформація

 • Рік 2015
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 585
 • ББК ББК 66я43331
 • УДК УДК 063
 • ISBD Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року) / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015. – 585 с.

Додаткова інформація

 • Автор Кахута Надія Дмитрівна
 • Рік 2015
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Українська мова за професійним спрямуванням
 • Спеціальність Економіка підприємства, Менеджмент, Фінанси, банківська справа та страхування
 • Підрозділ Кафедра економічної теорії
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 4
 • УДК УДК 811.161.2:37
 • ISBD Кахута Н.Д. Українська мова як інструмент національної освіти та науки / Кахута Н.Д. // Економічна теорія та освіта ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року) / ВНЗ Університет економіки та права «КРОК». - К. : Університет економіки та права "КРОК". – 2015. – С. 21 – 23

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Сингаївська Ірина Валентинівна
 • Рік 2015
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Організаційна психологія
 • Спеціальність Психологія
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво Мукачево: Вид-во «Карпатська вежа»
 • Сторінок 2
 • УДК УДК 159.923.2

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами