Матеріали конференцій (351)

Додаткова інформація

 • Автор Денисенко Микола Павлович, Мігус Ірина Петрівна
 • Рік 2021
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Торгівля цінними паперами, Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності
 • Сторінок 7
 • ISBD Mihus I. Methodical Approach to assessing Food Safety of Ukraine/ I. Mihus, M. Denisenko // Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021) (Kyiv, 10-11 March 2021). Series: Advances in Economics, Business and Management Research. – Atlantis Press, 2021.- Vol. 170. – Pp. 1-7.

Додаткова інформація

 • Автор Маруховський Олег Олександрович
 • Рік 2021
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Підрозділ Кафедра міжнародних відносин та журналістики
 • Сторінок 9
 • ISBD Маруховський О.О. Етичні аспекти політичної журналістики як професійної діяльності / О. О. Маруховський // Культура в процесі духовно-морального розвитку глобального суспільства: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції (24 лютого 2021). - Харків: ХНТУСГ, 2021. - С. 4-12.

Додаткова інформація

 • Автор Колесник Ірина Анатоліївна
 • Рік 2021
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Підрозділ Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Сторінок 9
 • ISBD Колесник І.А. Ринок праці України та освітня міграція в сучасних умовах / Черкасов А.В., Колесник І.А., Фокас Л.М. // Освіта, перспективи зайнятості та стійкість ринків праці : збірник тез доповідей учасників міжнар. наук.-практ. конф.17 грудня 2020 р. / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електрон. дані. – К., 2021.- С. 103-112.

Додаткова інформація

 • Автор Сорока Ірина Анатоліївна
 • Рік 2021
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Ділова іноземна мова, Фахова іноземна мова
 • Підрозділ Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін
 • Сторінок 4
 • ISBD Soroka I. Psychobiography as a scientific method / I. Soroka, R. Tekchandani // Actual trends of modern scientific research: Abstracts of the 7th International scientific and practical conference (February 14-16, 2021). - Munich: MDPC Publishing, 2021. - Pp. 417-420

Додаткова інформація

 • Автор Петрунько Ольга Володимирівна
 • Рік 2021
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Спеціальність Психологія
 • Підрозділ Кафедра психології
 • Видавництво К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин
 • Сторінок 3
 • ISBD Петрунько О.В. Медіакультура як чинник розвитку соціальних спільнот: осмислення поняття / О.В. Петрунько // Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (12 – 13 березня 2021 року, Київ) / за ред. Ю.М. Швалба. – Київ : КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 150-153

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Ляшенко Олександра Миколаївна
 • Рік 2021
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Підрозділ Кафедра бізнес-адміністрування та управління проектами
 • Сторінок 4
 • ISBD Ляшенко О.М. Конвергенція гібридних загроз в умовах нової реальності / О. М. Ляшенко // Управління та адміністрування в умовах протидії гібридним загрозам національній безпеці: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 7 грудня 2021 року). - Київ: ДУІТ, ХНУРЕ, 2021. - С. 277-280.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами