Матеріали конференцій (351)

Додаткова інформація

 • Автор Гаврилюк Світлана Павлівна, Литвинова Тетяна Станіславівна
 • Рік 2022
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Підрозділ Кафедра туризму
 • Сторінок 4
 • ISBD Havryliuk S. Specifics of financial support of restaurant establishments in Ukraine / S. Havryliuk, T. Lytvynova // Relationship between public administration and business entities management: proceedings 2nd International Conference (November 12, 2022 in Tallinn, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2022.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Сокол Тетяна Георгіївна
 • Рік 2022
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Географія культури
 • Спеціальність Туризм
 • Підрозділ Кафедра туризму
 • Сторінок 2
 • ISBD Сокол Т.Г. Wellness-туризм як інноваційна форма оздоровчого туризму / Т. Г. Сокол, Г. П. Щука, Ю. В. Безрученков // Управління інноваційним процесом в Україні: напрями розвитку: Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 19-21 травня 2022 р.) / Національний університет "Львіська політехніка". - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. - С. 87-88.

Додаткова інформація

 • Автор Сокол Тетяна Георгіївна
 • Рік 2022
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Географія туризму
 • Спеціальність Туризм
 • Підрозділ Кафедра туризму
 • Сторінок 3
 • УДК УДК 378.1
 • ISBD Сокол Т.Г. Зміна парадигми підготовки фахівців туризму: виклики сучасності / Т. Г. Сокол // Сучасні світові тенденції розвитку науки, освіти та суспільства: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 11 травня 2022 р.). - Полтава: ЦФЕНД, 2022. - С. 15-17.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Сингаївська Ірина Валентинівна, Ткач Разіда Мугаллімівна, Васильченко Ольга Миколаївна, Абаніна Ганна Валентинівна
 • Рік 2021
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Спеціальність Психологія
 • Підрозділ Кафедра психології
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 104
 • ISBN ISBN 978-966-170-059-7
 • УДК УДК 159.9
 • ISBD Юнгіанське консультування: теорія і практика: тези доповідей IV Міжнародної наукової онлайн-конференції (Київ, 5-6 червня 2021 р.). – Київ, Університет «КРОК», 2021. - 104 с.

Додаткова інформація

 • Автор Петрова Ірина Леонідівна
 • Рік 2021
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Спеціальність Маркетинг
 • Підрозділ Кафедра маркетингу та поведінкової економіки
 • Видавництво К: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 • Сторінок 3
 • УДК УДК 331.1
 • ISBD Петрова І.Л. Маркетингові інновації в управлінні персоналом / І. Л. Петрова // Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку: зб. тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 листопада 2020 р.). - Київ: КНЕУ, 2021. - С. 220-222

Додаткова інформація

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами