Матеріали конференцій (293)

Додаткова інформація

 • Автор Лаптєв Сергій Михайлович, Ковалькова Тетяна Олександрівна, Сингаївська Ірина Валентинівна, Радіонова Ірина Федорівна, Наконечна Наталія Василівна, Андрєєва Віта Анатоліївна, Петрунько Ольга Володимирівна, Кондес Тетяна Василівна, Коваль Яна Сергіївна, Мігус Ірина Петрівна, Паращенко Людмила Іванівна, Мосьпан Наталя Вячеславівна, Ляшенко Олександра Миколаївна
 • Рік 2020
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Сторінок 80
 • ISBD Academic integrity in public administration and educational institutions: international conference (Kyiv-Tallinn, march 26), 2020. - 80 р.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Троц Ірина Вікторівна
 • Рік 2020
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Макроекономіка
 • Підрозділ Кафедра теоретичної та прикладної економіки
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 2
 • ISBD Троц І.В. Зарубіжний досвід імплементації мультилістичної системи у сфері нерухомості / І.В. Троц, О.Л. Корчан // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/125

Додаткова інформація

 • Автор Бєлова Олена Ігорівна
 • Рік 2020
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Інноваційний менеджмент, Стратегічний менеджмент
 • Спеціальність Управління проектами
 • Підрозділ Кафедра бізнес-адміністрування та управління проектами
 • Видавництво К: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 • Сторінок 3
 • УДК УДК 331.2
 • ISBD Bielova O. Peculiarities of project team’s motivation in strategic perspective / Bielova O. // Соціально-трудова сфера в координатах нової економіки та глобальної соціоекономічної реальності: виклики, шляхи розвитку : зб. тез доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф.; 11–12 листоп. 2020 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 164–166.

Додаткова інформація

 • Автор Колесник Ірина Анатоліївна
 • Рік 2020
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Підрозділ Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Сторінок 7
 • ISBD Kolesnyk I. Financial aspects of national migration processes / Iryna Kolesnyk, Larisa Lutay, Andrii Cherkasov // Eastern European conference of management and economics Environmental Management and Sustainable Economic Development: Proceedings of the 2nd International Scientific Conference. – Ljubljana: Ljubljana School of Business, 2020. -Р. 254-261.

Додаткова інформація

 • Автор Сорока Ірина Анатоліївна
 • Рік 2020
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Ділова іноземна мова, Фахова іноземна мова
 • Підрозділ Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін
 • Сторінок 3
 • ISBD Soroka I.A. Patterns of cross-cultural behavior: Indian outlook / I. A. Soroka // International scientific and practical conference «Current trends and factors of the development of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU countries»: conference proceedings (September 25–26, 2020). - Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. - Pp. 192-194.

Додаткова інформація

 • Автор Сорока Ірина Анатоліївна
 • Рік 2020
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Підрозділ Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін
 • Сторінок 4
 • УДК УДК 159.99
 • ISBD Soroka I. Psychological models of conflict management in organizations / I. Soroka // World science: problems, prospects and innovations: Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. - Toronto: Perfect Publishing, 2020. - Pp. 165-168

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами