Матеріали конференцій (351)

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Бєлова Олена Ігорівна
 • Рік 2020
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Підрозділ Кафедра маркетингу та поведінкової економіки
 • Видавництво К: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 • Сторінок 3
 • УДК УДК 005.93:33.025.12
 • ISBD Bielova O. Control elements for the motivational mechanism of strategic management in the enterprise / O. Bielova // Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту (10 грудня 2020 р. Київ). - Київ: КНЕУ, 2020. - С. 535-537.

Додаткова інформація

 • Автор Уварова Ганна Шевкетівна
 • Рік 2020
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Підрозділ Кафедра туризму
 • Сторінок 5
 • УДК УДК 378.011.3-051:338.48
 • ISBD Уварова Г. Ш. Формування у студентів компетентності з управління проєктами в туризмі / Г. Ш. Уварова // Туризм: наука, освіта, практика: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 50-ої річниці створення Рівненського відділу Українського географічного товариства у Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне, 24-25 квітня 2020 р.) / редкол.: В.С. Мошинський, Н.Б. Савіна, М.О. Клименко, С.І. Коротун та ін. - Рівне: НУВГН, 2020. - С. 213-217.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Рік 2019
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Підрозділ Коледж економіки‚ права та інформаційних технологій, Університет економіки та права «КРОК»
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 72
 • УДК УДК 94 (477)(063)
 • ISBD Історико-мистецький проект «Україна – соборна»: збірник матеріалів (м. Київ, 8 лютого 2019 року) / Університет «КРОК». – К.: Університет «КРОК», 2019. – 72 с.

Додаткова інформація

 • Автор Рибалко Ірина Вікторівна
 • Рік 2019
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Підрозділ Кафедра управлінських технологій
 • Видавництво К.: КНУБА
 • Сторінок 2
 • УДК УДК 005.8
 • ISBD Рибалко І.В. Особливості управління внутрішніми проектами в умовах хаос-менеджменту в компанії / І. В. Рибалко // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: "Управління проектами в умовах очікування глобальних змін": тези доповідей/ відп. за випуск С.Д. Бушуєв. - Київ: КНУБА, 2019. - С. 197-199

Додаткова інформація

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами