Матеріали конференцій (174)

Додаткова інформація

 • Автор Картунов Олексій Васильович
 • Рік 2014
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Методологія та організація наукових досліджень
 • Підрозділ Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти, Кафедра суспільних наук
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 4
 • ISBD Картунов О.В. Становлення і розвиток методології наукових досліджень як окремого наукового напрямку / О.В. Картунов //Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 року) / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2014. – C.384-385.

Додаткова інформація

 • Автор Сова Олена Юріївна
 • Рік 2014
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 • Спеціальність Фінанси, банківська справа та страхування
 • Підрозділ Факультет економіки та підприємництва, Кафедра національної економіки та фінансів
 • Видавництво К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин
 • Сторінок 5
 • УДК УДК 336
 • ISBD Сова О.Ю. Шляхи вдосконалення організації планування податкових платежів на підприємстві // Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України» (м. Київ 30-31 жовтня 2014 року). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С.

Додаткова інформація

 • Автор Ковалькова Тетяна Олександрівна
 • Рік 2014
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Постстресова реабілітація, Психологія екстремальних та кризових ситуацій, Інженерна психологія
 • Спеціальність Теорія та методика професійної освіти
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво К.: НАУ
 • Сторінок 1
 • ISBN ISBN 978-617-646-250-7
 • УДК УДК 001:378-057.87 (063)

Додаткова інформація

 • Автор Панчук Ірина Олегівна
 • Рік 2014
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Теорія держави та права
 • Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 • Сторінок 5
 • ББК ББК 67.0
 • УДК УДК 34

Додаткова інформація

 • Автор Ковалькова Тетяна Олександрівна
 • Рік 2014
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Постстресова реабілітація, Психологія екстремальних та кризових ситуацій, Інженерна психологія
 • Спеціальність Теорія та методика професійної освіти
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво К.: НАУ
 • Сторінок 2
 • УДК УДК 378.1(063)

Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Рік 2014
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Міжнародна економіка, Міжнародні економічні відносини, Міжнародні фінанси
 • Спеціальність Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво О.: Видавничий дім «Гельветика»
 • Сторінок 5
 • ББК ББК 65.01я43
 • ISBD Ковтонюк К.В. Інтернаціоналізація китайського юаня: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції [«Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій»], (25-27 вересня 2014 року) / М-во освіти і науки України, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова. – О.: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 119-122.

Додаткова інформація

 • Автор Кігель Володимир Романович
 • Рік 2014
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Цикл дисциплін з прийняття рішень‚ моделювання та оптимізації
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Видавництво К.: Міленіум
 • Сторінок 2

Додаткова інформація

 • Автор Кігель Володимир Романович
 • Рік 2014
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Цикл дисциплін з прийняття рішень‚ моделювання та оптимізації
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Видавництво К.: Міленіум
 • Сторінок 2

Додаткова інформація

 • Автор Кігель Володимир Романович
 • Рік 2014
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Цикл дисциплін з прийняття рішень‚ моделювання та оптимізації
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Видавництво К.: Міленіум
 • Сторінок 2

Додаткова інформація

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами