Матеріали конференцій (205)

Додаткова інформація

 • Автор Сингаївська Ірина Валентинівна
 • Рік 2015
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Організаційна психологія
 • Спеціальність Психологія
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 2
 • ISBD Сингаївська І.В Аналіз рольових статусів викладача вищого навчального закладу /І.В. Сингаївська // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали Науково-практичної конференції, 21 жовтня 2015 р. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015. – С. 237-238.

Додаткова інформація

 • Автор Живоглядов Юрій Олексійович
 • Рік 2015
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Психологія, Екзистенціальна психологія та психотерапія, Філософія
 • Спеціальність Психологія
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 2
 • ISBD Живоглядов Ю.О. Екзистенціальна психологія про виклики прикордонної ситуації і можливості відповіді на них у філософії та психології мужності / Ю.О. Живоглядов // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції, 21 жовтня 2015 р. – К. : Університет економіки та права «КРОК», 2015. – С. 243-244

Додаткова інформація

 • Автор Кузьміна Неждана Юріївна
 • Рік 2015
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Психологія
 • Спеціальність Психологія
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 2
 • ISBD Кузьміна Н.Ю. Перспективи розвитку транзактного аналізу в організаціях / Н.Ю. Кузьміна // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції, 21 жовтня 2015 р. – К. : Університет економіки та права «КРОК», 2015. – С. 248-249

Додаткова інформація

 • Автор Картунов Олексій Васильович
 • Рік 2015
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Політологія, Соціально-політичні студії
 • Підрозділ Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти, Кафедра суспільних наук
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 4
 • ISBD Картунов О.В. Витоки та еволюція науки про політику / О.В. Картунов // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року) / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015. – С.291-294.

Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Рік 2015
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Міжнародна економіка, Міжнародні фінанси
 • Спеціальність Міжнародна економіка
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 4
 • ББК ББК 66я43331
 • ISBD Ковтонюк К.В. Торговельне фінансування українських підприємств: матеріали науково-практичної конференції [Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України], (21 жовтня 2015 року) / ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015. – С. 181-182.

Додаткова інформація

 • Автор Ковалькова Тетяна Олександрівна
 • Рік 2015
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Загальна психологія, Педагогічна психологія
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 2
 • ISBD Ковалькова Т. О. Використання викладачем проблемного методу для активізації навчальної діяльності майбутніх психологів / Т. О. Ковалькова // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції, 21 жовтня 2015 р. – К. : Університет економіки та права «КРОК», 2015. – С. 263-264

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Radosavljevic Milan, Сингаївська Ірина Валентинівна, Schopf Karl
 • Рік 2015
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Організаційна психологія
 • Спеціальність Психологія
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво Belgrade: International Journal of Economics and Law
 • Сторінок 6

Додаткова інформація

 • Автор Панчук Ірина Олегівна
 • Рік 2015
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Теорія держави та права
 • Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 • Сторінок 5
 • ISBN ISSN 2078-9165
 • УДК УДК 340.1

Додаткова інформація

 • Автор Кігель Володимир Романович
 • Рік 2015
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Цикл дисциплін з прийняття рішень‚ моделювання та оптимізації
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Видавництво К.: Міленіум
 • Сторінок 4

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами