Матеріали конференцій (178)

Додаткова інформація

 • Автор Маруховська-Картунова Ольга Олександрівна
 • Рік 2013
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Історія української культури, Культурологія
 • Підрозділ Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти, Кафедра суспільних наук
 • Видавництво Дніпропетровськ: Роял Принт
 • Сторінок 6
 • ISBD Маруховська О.О. Актуалізація і вдосконалення вивчення «Культурології» та «Історії української культури» для запобігання міжкультурних конфліктів / Маруховська О.О. // Освіта і наука в Україні. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 21-22 червня 2013 р. Частина І. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2013. – С. 182-184

Додаткова інформація

 • Автор Кахута Надія Дмитрівна
 • Рік 2013
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Комп’ютерні мережі
 • Спеціальність Комп’ютерні науки
 • Підрозділ Кафедра комп'ютерних наук
 • Сторінок 6
 • УДК УДК 004.655
 • ISBD Кахута Н.Д. Общая теория бинарных отношений: полный образ и ограничение / Буй Д.Б., Кахута Н.Д., Сильвейструк Л.М. // Всероссийская научная конференция с Международным участием. Проблемы критических ситуаций в точной механике и управлении. – Саратов. – ООО Издательский Цент «Наука». – 2013 г. - С. 37 – 41.

Додаткова інформація

 • Автор Ковалькова Тетяна Олександрівна
 • Рік 2013
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Постстресова реабілітація, Психологія екстремальних та кризових ситуацій, Інженерна психологія
 • Спеціальність Теорія та методика професійної освіти
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво Черкаси: Брама-Україна
 • Сторінок 3
 • ББК ББК 74.580.268
 • УДК УДК 001.891.+378.14

Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Рік 2013
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Європейський інвестиційний бізнес, Міжнародна інвестиційна діяльність
 • Спеціальність Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво Донецьк: ДонНУЕТ
 • Сторінок 3
 • ББК ББК 65.290-2
 • ISBD Ковтонюк К.В. Інвестиційна діяльність України в умовах кіпрської кризи: матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет конференції [«Бізнес та умови його розвитку: національний та міжнародний дискурси»], (15-17 травня 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського, Акад. готел. менедж. та харчування. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2013. - С. 120-122.

Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Рік 2013
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Міжнародна економіка, Міжнародні економічні відносини, Міжнародні фінанси
 • Спеціальність Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво Львів: Громадська організація «Львівська економічна фундація»
 • Сторінок 5
 • ББК ББК 65.04
 • ISBD Ковтонюк К.В. Особливості розвитку регіонального фінансового простору: матеріали ХХVІ міжнародної науково-практичної конференції [«Сучасні аспекти розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів»], (7-8 червня 2013 р.) / Громадська організація «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЄФ, 2013. – Ч. 1. – С. 79-82.

Додаткова інформація

 • Автор Ковалькова Тетяна Олександрівна
 • Рік 2013
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Постстресова реабілітація, Психологія екстремальних та кризових ситуацій, Інженерна психологія
 • Спеціальність Теорія та методика професійної освіти
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво К.: НАУ
 • Сторінок 2
 • УДК УДК 378.1(063)

Додаткова інформація

 • Автор Скуратівська Марина Олегівна
 • Рік 2013
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Педагогіка
 • Підрозділ Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін, Факультет міжнародних відносин
 • Видавництво Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація»
 • Сторінок 6
 • ISBN ISBN 978-966-8676-86-7
 • ББК ББК 6/8я52
 • УДК УДК 009(51)

Додаткова інформація

 • Рік 2013
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 561
 • ББК ББК 65.291я43
 • УДК УДК 658.14(082)
 • ISBD Актуальні питання розвитку суб’єктів господарювання в умовах економічної нестабільності : матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 6 грудня 2013 року) / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2013. – 561 с.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Ковалькова Тетяна Олександрівна, Барановська Лілія Володимирівна
 • Рік 2012
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Постстресова реабілітація, Психологія екстремальних та кризових ситуацій, Інженерна психологія
 • Спеціальність Теорія та методика професійної освіти
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Сторінок 5
 • УДК УДК 378: [159.9:656.7] (045)

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами