Матеріали конференцій (351)

Додаткова інформація

 • Автор Матюшенко Марія Віталіївна
 • Рік 2022
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій
 • Сторінок 5
 • ISBD Матюшенко М.В. Blockchain technology applying to intellectual property objects / М. В. Матюшенко // Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри: матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності (30.09.2022, м.Київ): ел. збірник. - Київ, 2022. - С. 259-263.

Додаткова інформація

 • Автор Маруховський Олег Олександрович
 • Рік 2022
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Підрозділ Кафедра міжнародних відносин та журналістики
 • Сторінок 3
 • ISBD Вступ України до НАТО: найновітніші виклики євроатлантичної інтеграції /О.О. Маруховський // Європейська інтеграція і транскордонне співробітництво: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 14 жовтня 2022 р.) / за ред. А.О. Бояра.- Луцьк: Вежа-Друк, 2022. - С. 55-57.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Далявська Тетяна Петрівна
 • Рік 2022
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Підрозділ Кафедра міжнародних відносин та журналістики
 • ISBD Далявська Т.П. Комунікативна стратегія : основні кроки для України / Т. П. Далявська // Угода про асоціацію з ЄС як інструмент забезпечення стійкості економіки України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (25-26 листопада 2021 року, м. Київ): У 2 частинах. Ч.2. - Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут міжнародних відносин, Центр досконалості Жана Моне, 2022. - С. 84-87.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Маруховська-Картунова Ольга Олександрівна
 • Рік 2022
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Підрозділ Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін
 • Сторінок 5
 • ISBD Маруховська-Картунова О.О. Розвиток духовно-інтелектуального потенціалу студентів у процесі вивчення "Філософії" / О. О. Маруховська-Картунова // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ ст.: Міжнар. період. збірник наук. праць / за заг. ред. В.П. Бабича, Ю.Д. Бойчука, Л.С. Рибалко, О.М. Хвостиченка. - Харків: ВННОТ, 2022. - Вип.4. - С. 416-420.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Маруховська-Картунова Ольга Олександрівна
 • Рік 2022
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Підрозділ Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін
 • Сторінок 3
 • ISBD Маруховська-Картунова О.О. Специфіка викладання «Філософії» та «Філософії науки» для аспірантів в умовах інноваційного розвитку суспільства / О. О. Маруховська-Картунова // Освіта і наука в умовах інноваційного розвитку суспільства: збірник тез доповідей Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 вересня 2022 року, м. Дніпро) / За заг. ред. Т.В. Мотуз, Є.В. Кочерги. - Дніпро: КЗВО «ДАНО» ДОР», 2022. - С. 172-174

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами