Матеріали конференцій (177)

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

  • Рік 2018
  • Категорія Матеріали конференцій
  • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок 816
  • ISBN ISBN 978-966-170-031-3
  • УДК УДК 001(063)
  • ISBD Актуальні питання сучасної науки та практики. Матеріали науково— практичної конференції (15 листопада 2018, Київ). Київ, 2018. 816 с.

Додаткова інформація

  • Рік 2018
  • Категорія Матеріали конференцій
  • Підрозділ Коледж економіки‚ права та інформаційних технологій
  • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
  • Сторінок 114
  • УДК УДК 330.1 (063)
  • ISBD Конкурентоспроможність як основа розвитку економіки в сучасних умовах: збірник матеріалів студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 20 квітня 2018 року) / Університет «КРОК». – К.: Університет «КРОК», 2018. – 114 с.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

  • Автор Сова Олена Юріївна
  • Рік 2018
  • Категорія Матеріали конференцій
  • Дисципліна Фінанси
  • Спеціальність Фінанси, банківська справа та страхування, Фінанси
  • Підрозділ Факультет економіки та підприємництва, Кафедра національної економіки та фінансів
  • Видавництво Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
  • Сторінок 2
  • УДК УДК 30.341.1:334.7.049.5(082)
  • ISBD Сова О.Ю. Сутність експертної діагностики фінансового стану підприємства / О.Ю. Сова // Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (25 жовтня 2018 р.) / від. ред. О.М. Полінкевич, Л.В. Шостак. - Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Л. Українки, 2018. - С. 86-87

Додаткова інформація

  • Автор Сова Олена Юріївна
  • Рік 2018
  • Категорія Матеріали конференцій
  • Дисципліна Фінанси
  • Спеціальність Фінанси, банківська справа та страхування, Фінанси
  • Підрозділ Факультет економіки та підприємництва, Кафедра національної економіки та фінансів
  • Сторінок 5
  • ISBN ISBN 2522-1833
  • УДК УДК 336.67
  • ISBD Сова О.Ю. Механізм формування прибутку підприємств у ринкових умовах / О.Ю. Сова // Сучасні тенденції розвитку української науки: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (21-22 березня 218 р. м. Переяслав-Хмельницький). - Переяслав-Хмельницький. - 2018. - Вип. 3(13). - С.13-16.

Додаткова інформація

  • Автор Сова Олена Юріївна
  • Рік 2018
  • Категорія Матеріали конференцій
  • Дисципліна Фінанси, Фінансовий ринок
  • Спеціальність Фінанси, банківська справа та страхування, Фінанси
  • Підрозділ Факультет економіки та підприємництва, Кафедра національної економіки та фінансів
  • Сторінок 3
  • УДК УДК 334.78 (336)
  • ISBD Сова О.Ю. Саморегулювання ринку фінансових послуг в Україні / О.Ю. Сова // Стратегічні детермінанти соціально-економічного розвитку в умовах трансформаційних перетворень: збірник тез доповідей наукових читань (25 квітня 2018 р., Київ). - К.: Київський університет ринкових відносин, 2018. - С. 172-174

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами