Статті (406)

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Наумова Олена Олександрівна
 • Рік 2016
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Фінанси підприємств
 • Спеціальність Фінанси і кредит
 • Підрозділ Факультет економіки та підприємництва, Кафедра маркетингу та поведінкової економіки
 • Видавництво К: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет»
 • Сторінок 4
 • ISBN ISSN 2307-6968
 • ISBD Наумова О.О. Управління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах кризових явищ / О.О. Наумова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: економіка. – 2016. – №181. – С. 32-35

Додаткова інформація

 • Автор Ткач Дмитро Іванович
 • Рік 2016
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Зовнішня політика України
 • Спеціальність Міжнародні відносини
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин та суспільних комунікацій
 • Видавництво К: ДП «Політика і час»
 • Сторінок 6
 • УДК УДК 327(477+479.24)
 • ISBD Ткач Д.І. Уроки Угорської революції 1956 року / Д.І.Ткач //«Зовнішні справи». Історичні науки. К.: ДП «Політика і час», 2016.-Вип.9 – с.19-24

Додаткова інформація

 • Автор Петрова Ірина Леонідівна
 • Рік 2016
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Управління людськими ресурсами
 • Спеціальність Адміністративний менеджмент, Менеджмент
 • Підрозділ Факультет економіки та підприємництва, Кафедра маркетингу та поведінкової економіки
 • Видавництво К: ПАТ «ВІПОЛ»
 • Сторінок 17
 • УДК УДК 331(477)(05) 540.3
 • ISBD Петрова І.Л. Ринок праці України: суперечності функціонування і перспективи розвитку / І.Л. Петрова // Україна: аспекти праці. – К., 2016. – №3-4. – С.3-9

Додаткова інформація

 • Автор Заболоцький Антон Юрійович
 • Рік 2016
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Дистанційне навчання
 • Підрозділ Центр дистанційного навчання
 • Видавництво Дрогобич: Поліграфічна фірма «ШВИДКОДРУК»
 • Сторінок 10
 • ISBN ISSN 2308-4634
 • УДК УДК 37.048.4:811.111:338.48
 • ISBD Заболоцький А.Ю. Виявлення педагогічних умов і критеріїв розвитку пізнавальної діяльності студентів дистанційної форми навчання. /А.Ю. Заболоцький // Молодь і ринок - №6(137). – Випуск 6. – С. 27-31.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Заболоцький Антон Юрійович
 • Рік 2016
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Дистанційне навчання
 • № комплекту Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №22 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ Центр дистанційного навчання
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 11
 • ISBN ISSN 2312-7686
 • ББК ББК 67.(я43)
 • УДК УДК 159.99
 • ISBD Заболоцький А.Ю. Психологічні проблеми дистанційного навчання викладачів в системі післядипломної педагогічної освіти. / А.Ю. Заболоцький // Правничий вісник Університету «КРОК». - №22. – Випуск 22. – С. 204-209.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами