Статті (398)

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Заболоцький Антон Юрійович
 • Рік 2016
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Дистанційне навчання
 • № комплекту Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №22 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Підрозділ Центр дистанційного навчання
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 11
 • ISBN ISSN 2312-7686
 • ББК ББК 67.(я43)
 • УДК УДК 159.99
 • ISBD Заболоцький А.Ю. Психологічні проблеми дистанційного навчання викладачів в системі післядипломної педагогічної освіти. / А.Ю. Заболоцький // Правничий вісник Університету «КРОК». - №22. – Випуск 22. – С. 204-209.

Додаткова інформація

 • Автор Заболоцький Антон Юрійович
 • Рік 2016
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Дистанційне навчання
 • Підрозділ Центр дистанційного навчання
 • Сторінок 9
 • ISBN ISSN 2222-5501
 • УДК УДК 378.14
 • ISBD Заболоцький А.Ю. Д Сучасний стан дистанційного навчання у ВНЗ України. / А.Ю. Заболоцький // Вісник Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля. - №1(11). – Випуск І. – С. 221-225.

Додаткова інформація

 • Автор Ткач Дмитро Іванович
 • Рік 2016
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Зовнішня політика України
 • Спеціальність Міжнародні відносини
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин та суспільних комунікацій
 • Видавництво К: Університет «Україна»
 • Сторінок 5
 • УДК УДК 327(477+479.24)
 • ISBD Ткач Д.І. Візити на найвищому та вищому рівні (Українська та угорська практика) / Д.І.Ткач //Час-опис «Освіта регіону» - К.: Університет «Україна», 2016.- Вип. №2 (43) ,216. – с.52-56

Додаткова інформація

 • Автор Заболоцький Антон Юрійович
 • Рік 2016
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Дистанційне навчання
 • Підрозділ Центр дистанційного навчання
 • Видавництво Херсон: Видавничий дім «Гельветика»
 • Сторінок 7
 • ISBN ISSN 2304-5809
 • УДК УДК 378.14.015.62
 • ISBD Заболоцький А.Ю. Якість дистанційного навчання / А.Ю. Заболоцький // Молодий вчений - №5(32). – Частина 3. – С. 333-335.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Заболоцький Антон Юрійович
 • Рік 2016
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Дистанційне навчання
 • Підрозділ Центр дистанційного навчання
 • Видавництво Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour»
 • Сторінок 3
 • ISBN ISSN 978-83-65207-88-3
 • ББК ББК 94
 • УДК УДК 37+082
 • ISBD Заболоцький А.Ю. Модель системи підтримки e-learning у ВНЗ. / А.Ю. Заболоцький // Сборник научных статей. Педагогика. Приорететные научные направления: от теории к практике. - №1. – Випуск ІI. – С. 118-121.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Ткач Дмитро Іванович
 • Рік 2016
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Зовнішня політика України
 • Спеціальність Міжнародні відносини
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин та суспільних комунікацій
 • Видавництво К: ДП «Політика і час»
 • Сторінок 4
 • УДК УДК 327(477+479.24)
 • ISBD Ткач Д.І. Дипломатія конкретних справ / Д.І.Ткач //«Зовнішні справи». Історичні науки. К.: ДП «Політика і час», 2016.- Вип.4 – с.58-61

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами