Статті (614)

Додаткова інформація

 • Автор Заболоцький Антон Юрійович
 • Рік 2016
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Дистанційне навчання
 • Підрозділ Центр дистанційного навчання
 • Сторінок 9
 • ISBN ISSN 2222-5501
 • УДК УДК 378.14
 • ISBD Заболоцький А.Ю. Д Сучасний стан дистанційного навчання у ВНЗ України. / А.Ю. Заболоцький // Вісник Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля. - №1(11). – Випуск І. – С. 221-225.

Додаткова інформація

 • Автор Ткач Дмитро Іванович
 • Рік 2016
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Зовнішня політика України
 • Спеціальність Міжнародні відносини
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних відносин та суспільних комунікацій
 • Видавництво К: Університет «Україна»
 • Сторінок 5
 • УДК УДК 327(477+479.24)
 • ISBD Ткач Д.І. Візити на найвищому та вищому рівні (Українська та угорська практика) / Д.І.Ткач //Час-опис «Освіта регіону» - К.: Університет «Україна», 2016.- Вип. №2 (43) ,216. – с.52-56

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Рач Валентин Анаталійович
 • Рік 2016
 • Категорія Статті
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій
 • Видавництво Л.: Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
 • Сторінок 21
 • УДК УДК 005.8:005.591.6:005.52
 • ISBD Rach V. Medical field of Iraq as an object of innovation activity survey: system-hollistic vision / Rach V.. Kadhem Abdulrhman Abdulsatar Kadhem // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганск: вид-во СНУ ім. В.Даля (м. Сєвєродонецк), 2016. - №2(58). - С.35-55.

Додаткова інформація

 • Автор Заболоцький Антон Юрійович
 • Рік 2016
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Дистанційне навчання
 • Підрозділ Центр дистанційного навчання
 • Видавництво Херсон: Видавничий дім «Гельветика»
 • Сторінок 7
 • ISBN ISSN 2304-5809
 • УДК УДК 378.14.015.62
 • ISBD Заболоцький А.Ю. Якість дистанційного навчання / А.Ю. Заболоцький // Молодий вчений - №5(32). – Частина 3. – С. 333-335.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Захаров Олександр Іванович
 • Рік 2016
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності
 • Спеціальність Управління фінансово-економічною безпекою
 • Підрозділ Навчально-науковий Інститут менеджменту безпеки
 • Сторінок 7
 • УДК УДК 65.012.8.631.11
 • ISBD Захаров О.І. Синергетичний ефект в системі економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров //Вісник Черкаського університету. -2016.- № 1.-С.38 - 44.

Додаткова інформація

 • Автор Заболоцький Антон Юрійович
 • Рік 2016
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Дистанційне навчання
 • Підрозділ Центр дистанційного навчання
 • Видавництво Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour»
 • Сторінок 3
 • ISBN ISSN 978-83-65207-88-3
 • ББК ББК 94
 • УДК УДК 37+082
 • ISBD Заболоцький А.Ю. Модель системи підтримки e-learning у ВНЗ. / А.Ю. Заболоцький // Сборник научных статей. Педагогика. Приорететные научные направления: от теории к практике. - №1. – Випуск ІI. – С. 118-121.

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами