Статті (605)

Додаткова інформація

 • Автор Ковалькова Тетяна Олександрівна
 • Рік 2013
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Постстресова реабілітація, Психологія екстремальних та кризових ситуацій, Інженерна психологія
 • Спеціальність Теорія та методика професійної освіти
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Видавництво Ялта: РВВ КГУ
 • Сторінок 8
 • ББК ББК 74.04
 • УДК УДК 37

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Ковалькова Тетяна Олександрівна
 • Рік 2013
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Постстресова реабілітація, Психологія екстремальних та кризових ситуацій, Інженерна психологія
 • Спеціальність Теорія та методика професійної освіти
 • Підрозділ Юридичний факультет, Кафедра психології
 • Сторінок 12
 • ISBN ISSN 1726-846X
 • УДК УДК 658.344.64:656.7.071(045)

Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Рік 2013
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Міжнародна економіка, Міжнародна економічна діяльність України, Міжнародні економічні відносини, Світова економіка
 • Спеціальність Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво K: Kiev National Economic University named after Vadym Hetman
 • Сторінок 24
 • ISBN ISSN 1811-9832
 • УДК УДК 339.92(477:4)
 • ISBD Kovtoniuk K. Financial European integration policy of Ukraine / Kovtoniuk K. // International Economic Policy. – 2013. - № 2 (19). – P. 119-139.

Додаткова інформація

 • Автор Румик Ігор Іванович
 • Рік 2013
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Фінанси, Фінансова безпека бізнесу, Гроші та кредит
 • Спеціальність Фінанси і кредит
 • Підрозділ Кафедра фінансів‚ обліку та аудиту, Факультет економіки та підприємництва
 • Видавництво Zakopane: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour»
 • Сторінок 4
 • ISBN ISBN 978-83-63620-13-4
 • ББК ББК 94
 • УДК УДК 330 + 082

Додаткова інформація

 • Автор Дубчак Олена Борисівна
 • Рік 2013
 • Категорія Статті
 • Спеціальність Психологія
 • № комплекту Всі номери «Правничий вісник Університету «КРОК», №17 «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 13
 • ISBN ISSN 2312-7686
 • ББК ББК 67(я43)
 • УДК УДК 34(06)
 • ISBD Дубчак О.Б. Проблема диференціації та індивідуалізації навчання психології в закладах післядипломної педагогічної освіти / О.Б.Дубчак // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 17. – К. 2013. – 157-161 с.

Додаткова інформація

 • Автор Копитко Марта Іванівна
 • Рік 2013
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Економіка підприємства
 • Спеціальність 21.04.02 – економічна безпека суб'єктів господарської діяльності
 • Видавництво Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
 • Сторінок 10
 • ISBN ISSN 2304-0920
 • УДК УДК 343.13;336.227.1

Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Рік 2013
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Міжнародна економіка, Міжнародна економічна діяльність України, Міжнародні економічні відносини, Світова економіка
 • Спеціальність Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво К.: НАУ
 • Сторінок 15
 • ISBN ISSN 1729-7036
 • ББК ББК 65.9(4Укр)
 • УДК УДК 330.101: 339.924
 • ISBD Ковтонюк К.В. Інституційне забезпечення суб’єктного статусу України в європейському фінансовому просторі / Ковтонюк К.В. // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ, 2013. - № 2. – С. 121-126.

Додаткова інформація

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами