Статті (611)

Додаткова інформація

 • Автор Румик Ігор Іванович
 • Рік 2014
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Фінанси, Фінансова безпека бізнесу
 • Спеціальність Фінанси і кредит
 • № комплекту №35 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ Кафедра фінансів‚ обліку та аудиту, Факультет економіки та підприємництва
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 19
 • ISBN ISBN 2307-6968
 • ББК ББК 65я5
 • УДК УДК 33 (082)
 • ISBD Румик І. І. Понятійні аспекти продовольчої безпеки як складової національної безпеки України / І. І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - № 35. - С. 22-32

Додаткова інформація

 • Автор Гаврилюк Світлана Павлівна
 • Рік 2014
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Географія туризму, Економіка туристичного підприємства, Туристичний бізнес
 • Спеціальність Туризм, Туристичне обслуговування, Організація і економіка туризму
 • Підрозділ Кафедра туризму
 • Сторінок 6
 • УДК УДК 336.71
 • ISBD Гаврилюк С. Сучасний стан операцій комерційних банків України з цінними паперами [Електронний ресурс] / Світлана Гаврилюк // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2014. — Вип. 2 (11). — С. 71-76. — Режим доступу до журн.: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2014/14hsizcp.pdf.

Додаткова інформація

 • Автор Грушко Віктор Іванович, Іваненко Тетяна Вікторівна
 • Рік 2014
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Фінанси
 • Спеціальність Фінанси і кредит, Фінанси
 • Підрозділ Кафедра національної економіки та фінансів
 • Сторінок 5
 • УДК УДК 336.77.067
 • ISBD Грушко В.І. Оптимізація структури кредитного портфеля комерційного банку/ В.І. Грушко, Т.В. Іваненко //Вісник Національного банку України.- 2014. - № 2. - С. 28-32

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Галиця Ігор Олександрович
 • Рік 2014
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Економіка підприємства
 • Спеціальність Економіка підприємства
 • Підрозділ Кафедра економіки та менеджменту підприємства
 • Видавництво Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 • Сторінок 2
 • ISBD Галиця І.O. Роль держави в сфері інвестиційно – інноваційної діяльності / Погуда Н.В., Погуда О.А. // Вісник Кам’янець – Подільського національного університету імені І.Огієнка: Економічні науки. – 2014. №9. – С. 24-27

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Додаткова інформація

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами