Статті (611)

Додаткова інформація

 • Автор Копитко Марта Іванівна
 • Рік 2013
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Економіка підприємства
 • Спеціальність 21.04.02 – економічна безпека суб'єктів господарської діяльності
 • Видавництво Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
 • Сторінок 10
 • ISBN ISSN 2304-0920
 • УДК УДК 343.13;336.227.1

Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Рік 2013
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Міжнародна економіка, Міжнародна економічна діяльність України, Міжнародні економічні відносини, Світова економіка
 • Спеціальність Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво К.: НАУ
 • Сторінок 15
 • ISBN ISSN 1729-7036
 • ББК ББК 65.9(4Укр)
 • УДК УДК 330.101: 339.924
 • ISBD Ковтонюк К.В. Інституційне забезпечення суб’єктного статусу України в європейському фінансовому просторі / Ковтонюк К.В. // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ, 2013. - № 2. – С. 121-126.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Рік 2013
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Міжнародна економіка, Міжнародні економічні відносини
 • Спеціальність Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво Симферополь: Межвузовский центр «КРЫМ»
 • Сторінок 11
 • ISBN ISSN 1562-0808
 • УДК УДК 339.9:334.726
 • ISBD Ковтонюк К.В. Інтеграційний вимір світового фінансового простору / К.В. Ковтонюк // Культура народов Причерноморья / Таврический национальный университет им. В.И.Вернадского. Межвузовский центр «КРЫМ». – 2013. - №248. – С. 22-25.

Додаткова інформація

 • Автор Румик Ігор Іванович
 • Рік 2013
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Фінанси, Фінансова безпека бізнесу, Гроші та кредит
 • Спеціальність Фінанси і кредит
 • № комплекту №33 «Вчені записки Університету «КРОК», Всі номери «Вчені записки Університету «КРОК»
 • Підрозділ Кафедра фінансів‚ обліку та аудиту, Факультет економіки та підприємництва
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 8
 • ББК ББК 65я5
 • УДК УДК 33 (082)
 • ISBD Румик І. І. Механізм забезпечення продовольчої безпеки в ринковій економіці / І. І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2013. - № 33. - С. 63-70

Додаткова інформація

 • Автор Ковтонюк Катерина Володимирівна
 • Рік 2013
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Міжнародна економіка, Міжнародна економічна діяльність України, Міжнародні економічні відносини, Світова економіка
 • Спеціальність Міжнародна інформація, Міжнародний бізнес, Міжнародна економіка
 • Підрозділ Факультет міжнародних відносин, Кафедра міжнародних економічних відносин
 • Видавництво К: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 • Сторінок 27
 • ISBN ISSN 1811-9824
 • УДК УДК 339.92(477:4)
 • ISBD Ковтонюк К.В. Фінансова інтеграційна політика України / К.В.Ковтонюк // Міжнародна економічна політика. – 2013. - № 2 (19). – С. 126-149.

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Копитко Марта Іванівна
 • Рік 2013
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Економіка підприємства
 • Спеціальність 21.04.02 – економічна безпека суб'єктів господарської діяльності
 • Видавництво Луцьк: Волинський інститут економіки та менеджменту
 • Сторінок 13
 • ISBN ISSN 2224-8609
 • УДК УДК 343.13;336.227.1

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Кахута Надія Дмитрівна
 • Рік 2013
 • Категорія Статті
 • Дисципліна Інформатика і комп’ютерна техніка
 • Спеціальність Комп’ютерні науки
 • Підрозділ Кафедра комп'ютерних наук
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 13
 • УДК УДК 519.682.1
 • ISBD Кахута Н.Д. Композиційна семантика SQL-подібних мов та табличних алгебр / Буй Д.Б., Кахута Н.Д., Шишацька О.В.// Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: Зб. наук. праць: / Ун-т економіки та права «КРОК»/ Вип.2. – К.: Ун-т «КРОК». 2013.- С. 22-29

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами