Матеріали конференцій (194)

Додаткова інформація

 • Рік 2011
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Підрозділ Кафедра іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 100
 • УДК УДК 372.8 (082)
 • ISBD Професіоналізм – надбання тих, хто готовий долати виклики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 квітня 2011 р.) / Університет економіки та права «КРОК», Українське відділення Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної, Британська Рада в Україні. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2011. – 100 с.

Додаткова інформація

 • Автор Тавлуй Інна Петрівна
 • Рік 2011
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Спеціальність Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Сторінок 5
 • ISBD Тавлуй І.П. Принципы формирования целей высшего учебного заведения в сфере качества. / І.П. Тавлуй // Управление качеством образования в России и на постсоветском пространстве: сб. стат. VI Междун.научно-практ. конф. – Пенза, 2011

Додаткова інформація

Додаткова інформація

 • Автор Алькема Віктор Григорович
 • Рік 2010
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Фінансова безпека бізнесу, Теоретичні основи управління фінансово-економічною безпекою, Стратегічний та інноваційний менеджмент у сфері фінансово-економічної безпеки, Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
 • Спеціальність Економіка підприємства, Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності, Управління фінансово-економічною безпекою
 • Підрозділ Кафедра управлінських технологій, Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти
 • Видавництво К.: Університет економіки та права «КРОК»
 • Сторінок 50
 • ISBN ISBN 978-966-7735-418
 • ББК ББК 65.9 (2)-98
 • УДК УДК 65.012.8:658.7
 • ISBD Алькема В.Г. Теоретико-методологічні засади розвитку системи економічної безпеки логістичних утворень / В.Г. Алькема // [наукова доповідь] під. ред.. д.е.н., проф. О.А. Кириченко. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2010. – 50 с.

Додаткова інформація

 • Автор Алькема Віктор Григорович
 • Рік 2010
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Логістика
 • Спеціальність Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Логістика, Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності
 • Підрозділ Кафедра управлінських технологій, Навчально-науковий Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти
 • Видавництво Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
 • Сторінок 3
 • ББК ББК У 290-21
 • УДК УДК 658.012.32
 • ISBD Алькема В.Г. Інформаційні логістичні системи як інструмент економічної безпеки вітчизняних підприємств роздрібної торгівлі // В.Г. Алькема / Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та проектами», Алушта, 20-26 вересня 2010р. – Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2010, - с. 234. – С. 196-198

Додаткова інформація

 • Автор Кігель Володимир Романович, Іваненко Тетяна Вікторівна
 • Рік 2010
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Цикл дисциплін з прийняття рішень‚ моделювання та оптимізації
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Сторінок 12

Додаткова інформація

 • Автор Тавлуй Інна Петрівна
 • Рік 2010
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Спеціальність Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Сторінок 6
 • УДК УДК 378:006.015.5
 • ISBD Тавлуй І.П. Особливості застосування системного підходу при розробці та функціонуванні системи управління якістю ВНЗ. / І.П. Тавлуй // Сучасна освіта та інтеграційні процеси: досвід, проблеми, перспективи: матеріали всеукр. наук.-метод. конф. – Краматорськ, 2010

Додаткова інформація

 • Автор Тавлуй Інна Петрівна
 • Рік 2010
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Спеціальність Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Сторінок 4
 • УДК УДК 378:006.015.5
 • ISBD Тавлуй І.П. Использование цикла PDCA при разработке системы управления качеством высшего учебного заведения. / І.П. Тавлуй // Образование в ХХІ веке проблемы и перспективы: сб. стат. VI Междун. научно-практ. конф. – Пенза, 2010

Додаткова інформація

 • Автор Кігель Володимир Романович
 • Рік 2010
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Дисципліна Цикл дисциплін з прийняття рішень‚ моделювання та оптимізації
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Видавництво Буча: Український гуманітарний інститут
 • Сторінок 1

Додаткова інформація

 • Автор Тавлуй Інна Петрівна
 • Рік 2010
 • Категорія Матеріали конференцій
 • Спеціальність Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
 • Підрозділ Навчально-науковий інститут інформаційних та комунікаційних технологій, Кафедра математичних методів та статистики
 • Сторінок 5
 • УДК УДК 378:006.015.5
 • ISBD Тавлуй І.П. Впровадження процесного підходу при розробці системи управління якістю вищого навчального заклад. / І.П. Тавлуй // Сучасні тенденції розвитку технологій в інфокомунікаціях та освіті: матер. VII наук. конф.– Харків, 2010

Соціальні сервіси

Контактна інформація

 • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами