Заплановані оновлення «Робочі програми навчальних дисциплін» (перелік файлів)

  • Рік:
  • Категорія: Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
  • Дисципліна: Логіка, Юридична деонтологія, Теорія держави та права, Ділова іноземна мова, Фахова іноземна мова, Цивільний захист, Інформаційний менеджмент, Управління інформаційними зв’язками, Основи інформатизації суспільства, Економіка підприємства, Дипломатична та консульська служба, Друга ділова іноземна мова (за професійним спрямуванням), Друга іноземна мова, Друга іноземна мова спеціальності, Екзистенціальна психологія та психотерапія, Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України, Європейський інвестиційний бізнес, Загальна та правова соціологія, Зовнішня політика України, Інноваційний менеджмент, Іноземна мова, Іноземна мова за професійним спрямуванням, Іноземна мова спеціальності, Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах, Історія держави та права України, Історія України, Історія української культури, Комп’ютерні мережі, Корпоративна соціальна відповідальність, Логістика, Маркетингові дослідження зовнішніх ринків, Митна справа, Міжнародна економіка, Міжнародна економічна діяльність України, Міжнародна інвестиційна діяльність, Міжнародна інформація, Міжнародна торгівля, Міжнародний маркетинг, Міжнародні відносини та світова політика, Міжнародні економічні відносини, Міжнародні організації, Міжнародні розрахунки і валютні операції, Міжнародні фінанси, Операційні системи, Охорона праці в галузі, Політична економія, Правознавство, Програмування на Java, Соціологічні дослідження в освіті, Соціологія, Стратегічне управління, Стратегічне управління підприємством, Сучасні Інтернет технології, Теорія прийняття рішень, Теорія та практика перекладу, Третя іноземна мова, Управління ланцюгами поставок, Управління міжнародними проектами, Фахова ділова іноземна мова, Фінансові потоки в логістичних системах, Культурологія, Чисельні методи, Філософія, Політологія, Web-дизайн та Web-технології, Актуальні проблеми економічної психології, Аналіз світових та локальних галузевих ринків, Аналітика світових товарних ринків, Аналітична діяльність на зовнішньоторговельних підприємствах, Безпека туристичного бізнесу в Україні, Бізнес стратегії європейських компаній, Біржова аналітика, Виробничо-імітаційна (комп’ютерна практика), Вікова психологія, Гендерна психологія, Географія туризму, Глобальна економіка, Економіка галузей, Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств, Економіка туристичного підприємства, Економічна безпека суб’єктів логістичної діяльності, Економічна дипломатія в міжнародній торгівлі, Економічна психологія, Економічна теорія, Економічне управління підприємством, Експеременентальна психологія, Електронний бізнес у глобальній економіці, Етика і естетика, Забезпечення безпеки підприємницької діяльності суб’єктів господарювання в Україні, Загальна психологія, Зоопсихологія та порівняльна психологія, Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємства, Інноваційний розвиток підприємства, Інтелектуальна власність, Інтелектуальний аналіз даних, Інтелектуальний бізнес, Інформатика і комп’ютерна техніка, Інформатика та інформаційні системи, Інформаційні системи в управлінні підприємством, Інформаційні системи і технології в логістиці, Інформаційні технології в психології, Історія науки і освіти, Комп’ютерна графіка, Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів, Кон’юнктура та ціноутворення на світових товарних ринках, Конкурентна політика, Конкурентна політика держави, Конкурентоспроможність підприємства, Конфліктологія, Конфліктологія та теорія переговорів, Креативний менеджмент, Крос-платформене програмування, Логістичний менеджмент, Людино-машиний інтерфейс, Маркетинг у туризмі, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Методи та системи штучного інтелекту, Митна діяльність у міжнародних торговельних відносинах, Міжнародний менеджмент, Міжнародний менеджмент ринку, Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції, Міжнародні стратегії економічного розвитку, Облік міжнародних операцій, Організаційний розвиток, Організація баз даних та знань, Організація готельного господарства, Організація діяльності психологічної служби в бізнесі, Організація екскурсійної діяльності, Організація туристичних подорожей, Основи інформаційної безпеки підприємства, Основи патентознавства, Основи туризмознавства, Перекладацька практика, Практикум з прикладного програмування, Проектування інформаційних систем, Рекреаційні комплекси світу, Релігієзнавство, Світова економіка, Системи технологій підприємства, Статистичне забезпечення аналізу світових ринків, Сучасні інформаційні технології, Теорія алгоритмів, Техніка та організація зовнішньоторговельної діяльності, Технології розподілених систем та паралельних обчислень, Технологія створення програмних продуктів, Товарні ринки, інститути та інструменти, Туристичне країнознавство, Туроперейтинг, Управління ІТ-проектами, Управління міжнародною бізнесовою діяльністю, Управління міжнародною конкурентоспроможністю, Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства, Управління фінансово-економічною безпекою магістри
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»

Перелік файлів, «Робоча програма навчальної дисципліни» (РПНД), запланованих до додавання у категорію «Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни»

2015 рік

2014 рік

2013 рік

2012 рік

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами