Заплановані оновлення категорії «Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни» (перелік файлів)

  • Рік:
  • Категорія: Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни
  • Дисципліна: Юридична деонтологія, Ділова іноземна мова, Аудит, Аудит у зарубіжних країнах, Фахова іноземна мова, Фінанси, Соціальне страхування, Цивільний захист, Інформаційний менеджмент, Основи інформатизації суспільства, Економіка підприємства, Алгоритмізація та програмування, Банківська система, Банківське право, Банківські операції, Безпека життєдіяльності, Біологія, Бухгалтерський облік, Бухгалтерський облік і аудит, Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках, Бюджетна система, Бюджетування діяльності господарювання, Валютне регулювання, Валютні операції, Виконавче провадження, Вища математика, Вища та прикладна математика, Внутрішньогосподарський контроль, Всесвітня історія, Географія, Господарське законодавство, Господарське право, Гроші та кредит, Державний фінансовий контроль, Дипломатична та консульська служба, Дипломатичний протокол та етикет, Дискретна математика, Друга ділова іноземна мова (за професійним спрямуванням), Друга іноземна мова, Друга іноземна мова спеціальності, Екзистенціальна психологія та психотерапія, Екологічне право, Екологія, Економіка зарубіжних країн, Економіка і зовнішньоекономічні зв’язки України, Економіка нормування праці, Економіка освіти, Економіка праці й соціально-трудові відносини, Економіка та бізнес, Економіко-математичні методи та моделі, Економічна безпека інноваційного підприємства, Економічна діагностика, Електронний PR, Електротехніка та електроніка, Етика культура в міжнародному бізнесі, Європейська кредитно-трансферна система, Європейський інвестиційний бізнес, Житлове право, Загальна та правова соціологія, Зв’язки з громадськістю (паблік рілейшнз), Зовнішня політика України, Інвестиційний аналіз, Інвестування, Інноваційний менеджмент, Іноземна мова, Іноземна мова для Психологів, Іноземна мова за професійним спрямуванням, Іноземна мова спеціальності, Інтелектуальний капітал в економіці України, Інформатика, Інформаційні війни, Інформаційні компанії, Інформаційні системи в менеджменті, Інформаційні технології в управлінні проектами, Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах, Інформаційно-політичний консалтинг, Інфраструктура товарного ринку, Історія вчень менеджменту, Історія вчень про державу та право, Історія держави і права зарубіжних країн, Історія держави та права України, Історія економічних учень, Історія політичних та правових вчень, Історія України, Історія української культури, Комерційне товарознавство, Комп’ютерні мережі, Комунікаційна діяльність, Конституційне право України, Конституціоналізм в Україні, Корпоративна соціальна відповідальність, Країнознавство, Кредитування і контроль, Кримінальне право, Кримінальний процес, Кримінологія, Логістика, Маркетинг, Маркетинг інновацій, Маркетинг у банку, Маркетингова товарна політика, Маркетингові дослідження зовнішніх ринків, Математика, Математичні методи в психології, Математичні методи дослідження операцій, Международная экономика (для иностранных студентов), Менеджмент, Менеджмент персоналу, Методи прийняття управлінських рішень в бізнесі, Механізм розрахунків у зовнішньоторговельних операціях, Митна справа, Міжнародна економіка, Міжнародна економічна діяльність України, Міжнародна економічна статистика, Міжнародна інвестиційна діяльність, Міжнародна інформація, Міжнародна комерційна справа, Міжнародна торгівля, Міжнародний маркетинг, Міжнародні валютно-фінансові відносини, Міжнародні відносини та світова політика, Міжнародні економічні відносини, Міжнародні організації, Міжнародні ринки фінансових послуг, Міжнародні розрахунки і валютні операції, Міжнародні фінанси, Мікроекономіка макроекономіка, Місцеві фінанси, Моделювання діяльності фахівця, Моделювання систем, Набуття прав інтелектуальної власності, НБУ і грошово-кредитна політика, Нотаріат України, Облік зовнішньоекономічної діяльності, Облік у банках, Операційні системи, Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності, Оптимізація фінансових рішень та актуарні розрахунки, Основи економічних теорій, Основи конституційного права України, Основи маркетингу, Основи міжнародних інформаційних відносин, Основи охорони праці, Основи римського цивільного права, Основи системного аналізу та методи прийняття рішень, Основи управління проектами і програмами, Охорона праці в галузі, Охорона праці в галузі безпеки, Оціночна діяльність, Парламентське право, Планування діяльності підприємства, Поведінка споживача, Податкова система, Політична економія, Порівняльне конституційне право, Потенціал підприємства: формування та оцінювання, Право інтелектуальної власності, Правові аспекти управління навчальним закладом, Правові особливості правочинів з нерухомістю, Правознавство, Практикум перекладу, Прикладна інформатика, Програмування на Java, Психологія безпеки бізнесу, Психологія самосвідомості, Реінжиніринг бізнес-процесів, Реклама та копірайтинг, Рекламний менеджмент, Ризик-менеджмент, Ринок фінансових послуг, Розроблення товару, Російська мова, Світова література, Системний аналіз, Соціологічні дослідження в освіті, Соціологія, Статистика, Стратегічне управління, Стратегічне управління підприємством, Стратегічний менеджмент, Стратегія підприємства, Страхові послуги, Страхування, Страхування в міжнародному бізнесі, Судова бухгалтерія, Сучасні Інтернет технології, Теорія ймовірностей та математична статистика, Теорія масової комунікації, Теорія міжнародних відносин, Теорія прийняття рішень, Теорія та практика комунікацій, Теорія та практика перекладу, Теорія фінансово-господарського контролю, Технології комп’ютерного проектування, Транснаціональні корпорації, Третя ділова іноземна мова, Третя іноземна мова, Україна в міжнародних інтеграційних процесах, Українська література, Українська мова, Українська мова за професійним спрямуванням, Управління допоміжними компонентами проектів, Управління інноваційними проектами, Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства, Управління ланцюгами поставок, Управління міжнародними проектами, Управління потенціалом підприємства, Управління проектами, Управління проектами (Бізнес–адміністрування), Управління фінансовою санацією підприємства, Управлінський облік, Фахова ділова іноземна мова, Фізика, Фінанси підприємств, Фінансова діяльність суб’єктів господарювання, Фінансова звітність підприємства, Фінансове та бюджетне право, Фінансовий аналіз, Фінансовий менеджмент, Фінансовий облік, Фінансовий ринок, Фінансовий трейдинг, Фінансові потоки в логістичних системах, Фінансові системи зарубіжних країн, Фінансування міжнародної торгівлі, Формування проектної команди, Хімія, Художня культура, Культурологія, Цивільне право, Цивільний процес, Ціноутворення, Чисельні методи
  • Видавництво: К.: Університет економіки та права «КРОК»

Перелік файлів, запланованих до додавання у категорію «Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни»

Соціальні сервіси

Контактна інформація

  • Тел.: +38 044 455-57-57

Будьте завжди з нами